IQ Pokyd v0.15


Nejčastěji kladené otázky (FAQ)


1. Na jakém principu vlastně IQ Pokyd funguje?

Základní princip IQ Pokydu je ten, že po napsání věty člověkem se jeho věta rozdělí do jednotlivých slov, věta se gramaticky zanalyzuje a vyberou se z ní základní vlastnosti (např. podmět). Potom se postupně porovnává s různými případy, které má zapsány ve slovníku. Při nalezení takovéhoto případu se vybere jedna ze tří odpovědí (tyto odpovědi jsou vybrány ze 7 odpovědí dle nálady) a zapamatuje.
Takto prohledá celý slovník. Na konci vybere jednu z nalezených odpovědí a zobrazí ji.
Odpovědi vybírá podle toho, kdy naposledy byla daná věta použita. Pokud věta nevyhovuje žádné z případů, vybere se jedna z několika "univerzálních" vět.

2. Bude nebo je verze (IQ) Pokydu pro jiné operační systémy (např. unixové) ?

Do budoucna se počítá s vytvořením linuxové verze (jádro programu je v čistém C++), v nejbližší době to však kvůli častým aktualizacím nebude.

3. Je možné udělat IQ Pokyd s výstupem - nebo dokonce vstupem - na zvukovku?

Porozumění mluvené řeči je jedna z nejnáročnějších disciplín počítačových systémů a v současné době o tom neuvažuji.
IQ Pokyd však sám bude mluvit a později zde bude i obrazový výstup. Na syntéze (produkování) mluveného slova pracujeme již nyní, kompletní zpracování bude však ještě nějakou dobu trvat.

4. Existují na (IQ) Pokyd nějaké cheaty?

Pro IQ Pokyd zatím zveřejním pouze 1 cheat (je podobný jako v původním Pokydu):
PopisAktivacePoužitelné od verze...
Vypsání programových proměnných programu a rozšířené nastavení Kdykoliv v programu stiskněte zároveň Ctrl+Alt+Shift+D IQ Pokyd 0.1

Pro "starý Pokyd" popíšu vybrané 4 cheaty a také od které verze programu jsou platné (v poslední verzi Pokydu jsou platné všechny).
PopisAktivacePoužitelné od verze...
V pluginu Honička se nastaví maximální už jednou dosažený počet bodů Při hře stisněte písmeno "M" Pokyd 2.0
Zapnutí nebo vypnutí neviditelného psaní Při psaní věty stiskněte kombinaci kláves Ctrl-Home a potom Alt-W Pokyd 6.3
Vypsání programových proměnných programu Při psaní věty stisknete zároveň klávesy LevýShift+PravýShift+Ctrl+Alt+D Pokyd 4.2 (rozsah informací závisí na verzi)
"Srandička" - vypsání čísla IMEI jako u mobilu Místo věty napíšete "*#06#" (bez uvozovek; jako u mobilu nemusíte potvrzovat Enterem) Pokyd 6.2
Tyto cheaty nejsou všechny, zbytek však nejspíš nezveřejním nikdy.

5. Co všechno uměla první verze starého Pokydu?

První verze byla vydána 29.8.1999. Úvodní obrazovka nebyla téměř žádná, ale jinak vypadala na první pohled stejně. Uměla říkat vtipy i psát počasí, ale nastavení bylo uděláno dialogovou formou. Samozřejmě měla mnohem méně funkcí, neexistovaly pluginy, testovací program, požadavek na zobrazení data nebo času se musel napsat, slovník byl velmi omezený a proto se i Pokyd často opakoval.
Tato verze nebyla na internetu; v té době KÝBLSoft žádnou stránku neměl. Na internet se dostala až verze 2.0, která podporovala hlavně ženský rod u člověka.
Celkově byla 1. verze Pokydu přijatelná; na to, že byla první, uměla celkem dost, ale hlavně slovníkově pokulhávala.

6. Jak je ve starém Pokydu udělaná předpověď počasí?

Nejde o žádné inteligentní propojení s rádiem, ale pouze o jednoduchý algoritmus: vyznačí se nejteplejší a nejchladnější den v roce, připočte se koeficient nadmořské výšky a těmito dny se proloží přímka. Nyní se náhodně určí výkyv teploty tak, aby odchylka od normálu nebyla větší než 7 stupňů Celsia, odchylka od předchozího dne nebyla větší než 3 stupně Celsia a aby i při opakovaném spuštění ve stejný den počasí ukazovalo stejnou teplotu.
Vlastní počasí (to, "jak bude"), biopředpověď a stav ozónu, je uděláno na základě data a odchylky od normálu.

napsal Aleš Janda, autor programu (IQ) Pokyd