Logo KÝBLSoftu ...Geniální algoritmy pro každého

KÝBLSoft.cz: Programy pro mobilní telefon se Symbianem / Applications for mobile phones with Symbian

Česky English
Kromě jiného dělám programy pro mobily s operačním systémem Symbian pomocí výborného nástroje mShell. Většina z nich je jednorázová, udělal jsem si je pro vlastní potřebu a pro zjednodušení práce s telefonem, ale některé jsou natolik užitečné a univerzální, že je zde nabízím ke stažení. Všechny jsou zdarma. K jejich provozu potřebujete mobilní telefon se Symbianem a v něm program mShell, který je dostupný pro různé verze Symbianu. Veškeré programy zde poskytnuté se následně pouští z tohoto prostředí. Momentálně připravuju převod do normálních .sis souborů, aby se to obešlo i bez mShellu.

Programy byly přímo vyvinuty a otestovány na telefonu Sony Ericsson P1i (tedy UIQ3). Některé vyžadují dotykový displej. Ačkoli jsem se snažil programy vytvářet co nejuniverzálněji, je možné, že na vašem telefonu některé nebudou funkční. V takovém případě mě prosím kontaktujte, pokusím se to napravit.
Among other things, I do programs for mobile phones with the Symbian operating system by using the excellent tool mShell. Most of them I created just for me, for simplification work with phone but some of them are so useful and versatile that I offer them for download. All are free. For their running you need a mobile phone with Symbian, and the program mShell, which is available for various versions of Symbian. All programs are runned from this environment. In this time, I prepare standard .sis files for easier installation.

Programs have been directly developed and tested at the Sony Ericsson P1i (ie UIQ3). Some require a touch screen. Although I have tried to create programs as most versatile, it is possible that some of them don't work on your phone. In this case, contact me and I try to correct it.

Seznam programů / List of programs

Jak nainstalovat programy / How to install programs

Česky English
Jak si některý z programů nainstalovat?

 • jděte na tuto stránku a stáhněte mShell
 • rozbalte archiv
 • pro všechny funkce je nutno mShell podepsat. Jděte na SymbianSigned.com, zde zadejte IMEI vašeho telefonu (to zjistíte naťukáním *#06# v pohotovostním režimu), zadejte e-mail a vyberte .sis soubor mShellu pro správnou verzi Symbianu (pouze mShell, mEnvironment by neměl být potřeba) a verzi s názvem mající v sobě "-OS". Odešlete. Na e-mail přijde podepsaná aplikace pro váš telefon. Více zde
 • podepsanou aplikaci nahrajte do telefonu a tam nainstalujte mShell standardním způsobem
 • spusťte mShell. Tam dejte Více => View => Permissions a zatrhněte všechny možnosti (chcete-li)
 • nyní stáhněte požadovaný program z těchto stránek a nakopírujte ho do C:\Dokumenty\mShell
 • v menu mShellu se objeví daný program. Dejte Vybrat => Go. Užívejte :-)
 • je také možné nastavit pouštět některé programy po startu mShellu automaticky
How to install following programs?

 • go to this site and download mShell
 • unpack archive
 • for whole funkcionality you must mShell digitally signed. Go to SymbianSigned.com, write there IMEI of your telefon (this number is displayed after typing *#06# in standby mode), enter e-mail and select .sis mShell file for right version of Symbian (only mShell, mEnvironment hadn't need) and version contains "-OS". Send it. Now you receive on e-mail signed application for your phone. More here
 • copy signed mShell to phone and install it normally
 • execute mShell. In it click on More => View => Permissions and check all permissions (if you want)
 • download program you want from this page :-) and copy it to phone, to C:\Documents\mShell
 • in menu of mShell, there will be given program. Select Vybrat => Go. Have fun :-)
 • it's also possible to set automatic executing some programs after mShell start

Užitečné programy pro mobil / Useful utilities for phones

Popis česky English description Screenshoty
KýblPřečtiZprávy v1.2 (29.IX.2008)
Program pro jednodušší čtení a správu SMS. Je zaměřen na rychlé použití, protože ta vestavěná čtečka SMS je děsně pomalá. Tento program umí: přejít na další zprávu, přejít na nejnovější zprávu, smazat aktuální zprávu, nastavit filtr. Kromě toho má super vychytávku, kterou využijete nejvíce ve Vodafonu: spojování zpráv. Typicky: e-mail přeposlaný na mobil se rozdělí do dvou zpráv. Taktéž když vám někdo píše z internetu, tak je to rozdělené třeba do 5 zpráv. Bylo by nepohodlné číst je zvlášť, proto když program zjistí, že dvě nebo více zpráv za sebou patří k sobě, spojí je a zobrazí jako jednu. A jako s jednou s ní také pracuje - například při smazání smaže všechny díly. Ovšem přijaté zprávy jako takové zůstávají nezměněny. Jediné, co se mění, je označení zpráv jako "přečtené" při jejich přečtení :-)

Já osobně to používám jako plnohodnotnou náhradu interní čtečky pro SMS. Je dost možné, že budete chtít nastavit klávesy - interní kódy kláves jsou totiž všude jiné. Potom se podívejte na konec zdrojáku - tam se to nastavuje. Pokud chcete používat filtry (zobrazení jen určitých zpráv), podívejte se do funkce ProjdeFiltrem(text,odesilatel,filtr) a nastavte pravidla.

Není to úplně blbuvzdorné, ale když tomu ten čas dáte, je to neocenitelné.

Historie: verze 1.2
 • vlastní grafické vykreslování textu, je to mnohem rychlejší (z nějakého důvodu je standardní vykreslování pomalejší). Je zde implementováno i vlastní rozdělování textu na řádky. Standardně textové vypsání zprávy je použito pouze u dlouhých zpráv, kde by se text nevešel na celou obrazovku. Vypnutí/zapnutí grafického režimu je možné klávesou G (na P1i), trvalé vypnutí je možné přepsáním proměnné "grafickyrezim" na false
 • možnost fullscreenu (pouze v grafickém režimu), lze přepínat klávesou F (na P1i). Standardně vypnuto, lze zapnout přepsáním proměnné "fullscreen" na true
 • v grafickém režimu jsou nové zprávy označeny (v záhlaví) žlutě, přečtené modře. V textovém (původním) režimu toto nelze rozeznat
 • lze prohlížet i odeslané zprávy, přepnutí mezi přijatými a odeslanými se děje klávesou S (na P1i)
 • při najetí za poslední zprávu tuto skutečnost program ohlásí a neskončí; i nadále s ním lze pracovat
verze 1.1
 • zrychlení programu - SMS zůstavají 30 vteřin v paměti, nenačítají se znova
 • mnohonásobné zrychlení filtrů
Mostly usable only in Czech Republic, I prepare port for using around the world. PřečtiZprávy
Stáhnout/Download KýblPřečtiZprávy >
KýblVypínejZvuk / KýblProfileChanger v1.0 (11.VII.2008)
Automatické vypínání zvuku! Typický scénář: Chcete mít vypnutý zvuk každou noc od 22 do 7 hodin, dále třeba každou středu od 17 do 19, kdy jdete na plavání. O víkendu a svátky by se neměl zapnout zvuk už v 7, ale až když se vzbudíte a poprvé sáhnete na telefon. Školáci (zejména ti vysoké školy) si mohou nastavit vypínání zvuku přesně podle toho, kdy mají přednášky a cvičení (takto to například používám já). Tak toto všechno tento program umí.

Je však nutno ho nastavit. Ke zprovoznění si prosím přečtěte následující:

Jak to funguje: Vypínání a zapínání zvuku je uděláno pomocí simulace stisku kláves. Čili ve správný okamžik se telefon přepne do pohotovostního režimu a dlouze se zmáčkne '#'. To má 2 vedlejší efekty:
 • uživatel v té chvíli nesmí nic dělat
 • při změně stavu se rozsvítí displej


Ve většině případů program spí (je optimalizován na nízkou spotřebu baterie) a probouzí se pouze jednou za 20 minut kvůli maximálnímu limitu mShellu. Když nastane čas, kdy se má přepnout profil, program se vzbudí a čeká, dokud uživatel něco s telefonem dělá (pokud s ním právě něco dělá). Potom přepne telefon do pohotovostního režimu, zmáčkne dlouze '#' a přepne se znova na mShell (poslední krok není nutný). Telefon ale v té chvíli může zobrazit např. informaci o nové zprávě nebo zmeškaném volání. Program tyto hlášky tedy předtím uzavře :-) Nová zpráva či zmeškané volání se stejně dají poznat podle zobrazených ikonek a u ostatních typů hlášek - těžko říci :-)

Podívejme se na zdrojový kód:

Hlavní částí programu je funkce VypniZapniZvuk() společně s funkcí JeVypnutyZvuk(). Funkce VypniZapniZvuk() buďto vypne nebo zapne zvuk, zkrátka přepne stav. Funkce JeVypnutyZvuk() zjistí, je-li zvuk už vypnutý nebo ne (aby se přepnul vždy na správný stav).

function VypniZapniZvuk()
 app.show(270555829); //GDesk
 sleep(1000);
 app.key([25,-25]);  //rozsvitim
 sleep(2000);
 app.key([167,-167]);
     //zavru pripadna oznameni
 sleep(2000);
 app.key([69,-69]);  //e
 sleep(2000);
 app.key(15);  //#
 sleep(1000);
 app.key(-15);
 sleep(3000);
 app.show(3890268855);
end;
Popis:
 • Já používám GDesk - proto se napřed přepnu do něj (není možné se přepnout přímo do pohotovostního režimu)
 • Potom "probudím" telefon (rozstvítím a tím zařídím, aby reagoval na další stisky kláves)
 • Potom zavřu případná oznámení stiskem "zavřít"
 • Pak se přepnu z GDesku do pohotovostního režimu - mám na to v GDesku nastavenou klávesu 'E' (QWERTY klávesnice) - změňte si podle potřeby
 • Dále zmáčknu '#' na 1 vteřinu
 • Nakonec se zase přepnu do mShellu (nebo do čehokoliv jiného, nebo to úplně vynechám)


Koukněte na další funkci:

function JeVypnutyZvuk()
 return files.exists('C:\\Shared\\silentmode.txt');
end;
Jednoduchá, ale na některých telefonech funguje a na některých ne :-( Pokud nefunguje, zatím nevím čím ji nahradit.

V programu lze definovat časy odkdy dokdy se má vypnout zvuk. U každého času je dále možno říci, pro které dny v týdnu (nebo svátky) to platí. Státní svátky jsou definovány jako "speciální dny" a program je chápe jako jiné číslo dne. Standardní dny jsou podle dne v týdnu, od 1 (pondělí) do 7 (neděle).

Můžete také definova konkrétní den v roce jako by byl jiný den v týdnu. Například, u nás na ČVUT FEL je z praktických důvodů je jeden den v semestru rozvrh jako v jiném dnu. Tento případ je možno elegantně ošetřit právě speciálním dnem.

O víkendech třeba já vstávám nepravidelně a nemůžu tak dopředu říci, kdy chci zapnout zvuk. Proto je možno u každého času definovat příznak "dovzbuzeni". Pak je zvuk vypnutý od - do, nebo v případě že telefon pozná, že jste vstali. Bohužel není možno zjistit, kdy uživatel prvně sáhne na telefon, je to tedy udělané tak, že vzbuzení znamená: jsou přečtené všechny SMS zprávy, resp. poslední zpráva je přečtená. Pokud vám každou noc něco chodí na mobil jako mně, funguje to perfektně.

Tento program považuju za jeden z nejužitečnějších :-)
Automatic profile changer! Typical scenario: You want to sound off every night from 10 pm to 7 am, also every Wednesday from 5 pm to 7 pm when you are going to swimming. During weekend and National Days shouldn't sound enable already at 7 am but not before you wake up and touch on phone. Scholar (especially ones from university) can set disabling sound according to school timetable (this is my case of usage). So this all this program can.

But it's needed program correctly set. To provisioning please read following:

How it works: Turning on/off is maked by simulation of pressing keys. So it switches phone to standby mode and longly presses key '#'. It has several downsides:
 • user cannot do something in this time
 • phone backlight is turned on when profile changing


In most of time, program is sleeping (wake-up is only once at 20 minut for m-shell max. sleep time reason). When time of change is coming, program wakes up and wait user stops work with phone (if works with it now). Then switches to standby, presses # and switched to m-shell (last step isn't needed).

But there is problem with alert to new message, new call and so on. So I solve this by closing them :-) New message or call is even so displayed by icon and other alerts - I don't know :-)

Let's see to the source.

Heart of whole application is function TurnSoundOnOrOff() with combination with IsSoundOff(). Function TurnSoundOnOrOff() turns sound both on and off because it's the same operation for it. Function IsSoundOff() detects if sound is on or off.

function TurnSoundOnOrOff()
 app.show(270555829); //GDesk
 sleep(1000);
 app.key([25,-25]);  //"wake up" phone
 sleep(2000);
 app.key([167,-167]); //close info about new messages, calls etc.
 sleep(2000);
 app.key([69,-69]);  //e
 sleep(2000);
 app.key(15);  //#
 sleep(1000);
 app.key(-15);  //hold off #
 sleep(3000);
 app.show(3890268855); //m-shell
end;
Description:
 • I use GDesk - that is why I switched to its (it's not possible to switch to standby directly).
 • Then I "wake up" phone and prepare to catching keys.
 • Then I close alert (if any).
 • Then I close G-Desk temporarily (I have key shortcut 'E' in GDesk, edit it for your case).
 • Then I press # for 1 second.
 • On the end I switch to m-shell (or something else or nothing - m-shell is not needed).


Let's see on next function:

function IsSoundOff()
 return files.exists('C:\\Shared\\silentmode.txt');
end;
This function works on some phones and on some phones not :-( If not works, I don't know how fix it.

In my program, there is possible to define times from-to to change sound off. At every time, it's possible to define days in week (or nameday) when time is valid. Namedays are listed as special days and they have special number of day. Otherwise, number of day is from 1 (Monday) to 7 (Sunday).

It's also possible to define some concrete day in year as other day in week. For example, in our faculty we have one day in week in semester lessons as other day in week (for some practical reasons). This case is possible to define by special days too.

In some days like weekends, I don't know when to turn sound on because I don't know when I wake up So some times can having "towakeup" flag. Sound is valid from time "from" to "to" or to waking up. Waking up is when I read all unread messages (or more precisely - last message is "read"). (For me, it's best detecting of wake up.)

This program I repute as one from most useful :-)
VypínejZvuk
Stáhnout KýblVypínejZvuk (česká verze) Download KýblProfileChanger (English version) >
KýblZvukZprávy / KýblMessageSound v1.2 (26.X.2008)
Tento program umožňuje, abyste pomocí zvuku poznali, kdo vám píše (podobně jako různé tóny na volání), a také přišel-li výpis nebo normální příchozí zpráva. Pro některá čísla lze zvuk vypnout úplně (ale zpráva samozřejmě přijde). Já to používám na to, že přeposlané e-maily na mobil mě zvukově neruší, ale jinak všechno slyším. Na důležité kontakty mám pak zvláštní zvuk pro SMS.

Při použití programu vypněte v nastavení telefonu zvuk u SMS. O zvuk u SMS se bude starat tato aplikace, pokud by se snažil hrát telefon i aplikace zároveň, dělalo by to bordel.

Historie: verze 1.2
 • přidána krátká nápověda po spuštění
verze 1.1
 • zdrojový kóď programu je zjednodušen pro úpravu i méně znalými uživateli
 • možnost rozlišení zvuku od jednotlivých kontaktů
With this application you can from sound distinguish sender of incoming message (identically as different sound for different contacts during call). It's also possible from sound distinguish incoming message and message confirm (when you send SMS before). Also, if message is arrived from some of predefined numbers, no sound is done (but message arrive normally, of course). I use this to case that I don't want to disturbed by forwarding e-mails but other message I hear. For important contacts I have extra SMS sound.

If you use this application, disable sound in standard SMS settings. This program will plays all sounds of SMS, so isn't desired to keep play phone and program in the same time.

History: version 1.2
 • added short help after start
version 1.1
 • source code is simplified for less-knowing users
 • possibbility having different sound for different numbers
Stáhnout KýblZvukZprávy (česká verze) Download KýblMessageSound (English version) >
KýblDélkaProzvánění / KýblMissedCallLength v1.0 (11.VII.2008)
Jednoduchý program, který zobrazuje délku, jak dlouho se vám někdo snažil dovolat. Tak lze zpětně zjistit, jestli vám někdo opravdu volal nebo jenom prozváněl. Simple program which shows length of missed calls. With this, you can retroactively determine if someone try to really call or that was just a "call alert", short call.
Stáhnout KýblDélkaProzvánění (česká verze) Download KýblMissedCallLength (English version) >
KýblKdeJsem v1.6 (12.XI.2008)
Program, který na základě BTSky (GSM vysílače, na který jste právě připojeni) řekne, kde právě jste (resp. kde je právě ten vysílač). To postupně vypisuje na výstup společně s časem. Podle toho tak můžete např. zjistit, kde jste kdy byli, kdy jste např. vyjeli atd. Je to dobrá věc, ale zneužitelná, pokud o ní ví ještě někdo jiný ;-)

Protože telefon dokáže zjistit pouze číslo BTSky, nikoli popis, kde se opravdu nachází, je potřeba mít nějakou převodní tabulku. Ta oficiálně neexistuje; existuje však výborný web GSMweb.cz, kde dobrovolníci takový seznam kompletují. A můžu říct, že alespoň na Vodafonu občas nějaká BTSka není nalezena, ale v drtivé většině ano, takže je to krásně použitelné. Takový seznam (ve formátu CSV) je ještě nutno převést do lepšího tvaru, udělají se indexy, převede do utf-8 atd. Skript na převod (v PHP) je zde, můžete si však stáhnout aktuální soubor přímo pro Vašeho operátora: Vodafone T-Mobile O2 (buďte trpěliví, stažení může trvat dlouho - automaticky se předgenerovává). Soubor seznambts.dat se dá na disk D (tedy do telefonu na kartu do kořene) a už to jede :-)

V mnoha případech je změna BTSky pouze změnou na předchozí; když jste v dosahu několika BTSek, často se stává, že telefon je tak různě střídá, podle momentálního signálu. V tom případě nemá cenu psát dokola pár stejných BTSek, proto je-li to tento případ, píše se pouze, kolikátá BTSka dříve napsaná platí. Pak třeba vznikne řada jedniček, ale není tam chaos.

Program je optimalizován na to, že běží pořád, probouzí se pouze při změně BTSky, vyhledávání popisu podle čísla BTSky je se složitostí O(log n), používá se cache pro ušetření přístupu k disku.

Historie: verze 1.6
 • opravena chyba, kdy vysílač s vysokým LAC nebyl nalezen. Chyba souvisí s bugem mShellu 3.0 při modulo dělení velkých čísel, projevovala se u T-Mobile
verze 1.5
 • nyní je možné, aby byla poslední BTSka zapisována do souboru. Tato změna je nutná pro použití programu KýblKdeJsem-SMS. Standardně vypnuto
 • po každém dni to vypíše, kolikrát za ten den změnil telefon vysílač
 • další drobné opravy a vylepšení
verze 1.4
 • vylepšen formát datového soubory, nyní jsou k dispozici BTSky pro všechny operátory
 • drobné opravy a vylepšení
verze 1.3
 • drobné opravy a vylepšení
verze 1.2
 • lépe vyřešeny případy bez signálu
 • po dnech se objevuje časová značka
verze 1.1
 • lépe vyřešeno zobrazování neznámých vysílačů
 • čísla přepnutí do minulých vysílačů jsou nyní v hranatých závorkách
 • odstraněny některé nepotřebné funkce
Usable only in Czech Republic, so description is available only in Czech. KdeJsem
Stáhnout/Download KýblKdeJsem >
KýblKdeJsem-SMS v1.0 (30.IX.2008)
Program úzce svázaný s programem KýblKdeJsem. Jeho funkcí je to, že čeká na příchozí SMS s textem "kdejsem", a pokud taková SMS přijde, odpoví ji aktuálném číslem a textovým popisem BTSky. Používejte s rozvahou :-) Odeslání SMS je samozřejmě zpoplatněno podle Vašeho tarifu (popř. sítě čísla, které o údaj žádalo).

Ke správnému chodu je nutné mít spuštěný program KdeJsem. Ten navíc musí být upravený; někde na začátku zdrojáku je řádek
zapisovatposlednibts=false;
Přepište ho na
zapisovatposlednibts=true;
poté znova spusťte KdeJsem. Aktuální BTS se zapisuje do souboru KyblKdeJsem.txt, tato aplikace ho pak čte.

Před odesláním se odstraní diakritika, aby se toho do SMS vešlo více. Pokud by náhodou byl popis BTSky příliš dlouhý, rozdělí se do více zpráv (standardní SmartMessaging).
Usable only in Czech Republic, so description is available only in Czech.
Stáhnout/Download KýblKdeJsem-SMS >

Hry / Games

Popis česky English description Screenshoty
KýblHexxagon v1.1 (2.X.2008)
Nepříliš známá logická desková hra. Člověk hraje proti počítači a pomocí klonování a skákání svými hracími kameny a přebarvování soupeřových kamenů má za úkol obsadit co největší plochu. Existuje několik implementací pro počítač i pro telefon, v této je počítač zřejmě nejsilnější protihráč. Hra obsahuje nastavení obtížnosti, parametrů hrací desky, jazyka (česky/anglicky), jsou zde i pravidla hry.

Hra vyžaduje dotykový displej. Rozlišení displeje je ale libovolné, program se dokáže libovolně přizpůsobit.

Historie: verze 1.1
 • opraveny dvě drobnosti pro chod v mShellu verze 3.0
 • přidána další stupeň obtížnosti: velice těžká
 • přidán ukazatel průběhu přemýšlení počítače
Less known logic board game. Human plays against the computer. The goal is to occupy the largest possible area by cloning and jumping pieces. There are several implementations for the computer and the telephone, in this implementation is probably the strongest AI of computer. The game includes settings of difficulty, parameters of the board, the language (English/Czech), there are also rules of the game.

Game requires a touch screen. Display resolution is arbitrary, the program can automatically adjust the board.

History: version 1.1
 • fixed two things for running in mShell version 3.0
 • added another difficulty level: very hard
 • added progress bar of computer thinking
Hexxagon Hexxagon
Stáhnout/Download KýblHexxagon >
KýblMiny v1.1 (2.X.2008)
Klasické Hledání min, jak je známe třeba z Windows. Ovšem poněkud vylepšené: Pokud existuje políčko, které označuje počet min v okolí a v okolí je právě tolik volných polí, samy se označí jako miny. Zároveň pokud v okolí políčka existuje daný počet označených min, okolní pole se odkryjí. Obě tyto vlastnosti se dají vypnout přepsáním konstant ve zdrojáku.

Ve hře není nijak zohledněn čas ani se zde nevyskytuje tabulka výsledků. Odkrytí políčka s minou má za následek pouze upozornění, hra pokračuje. Upozornění se ukáže i v případě, že označujete jako minu políčko, kde mina není. První klik vždy vede na políčko bez miny.

Mina se označuje kliknutím na políčko a ujetím do strany. (Je to tak proto, aby to šlo hrát i bez klávesnice.)

Hra vyžaduje dotykový displej. Historie: verze 1.1
 • opraveno pro chod v mShellu verze 3.0
 • vylepšeno označování min
Classical Minesweeper as we know it for example from Windows. This implementation is gently enhanced: if exists some field which determine count of mines in neighbourhood and in neighbourhood is just the same count of free field, there field are marked as mine. Equally, if in neighbourhood of field exists given count of places marked as mines, other fields in neighbourhood will be opened. Both of properties you can disable in source code by editing of constants.

In this game, no time measure is apply and also there isn't hall of fame. If you try to open field with mine, only warning is displayed and game continues. Warning is shown also in case that you marked as mine field that isn't. The first click is always to field without mine.

You can sign mine by click to field and moving pen away. (For possibility play game without keyboard.)

Game requires a touch screen. History: version 1.1
 • fixed for running in mShell version 3.0
 • enhanced signing of mines
Miny
Stáhnout/Download KýblMiny >
KýblPiškvorky v1.0 (29.IX.2008)
Klasické Piškvorky, kde je cílem udělat řadu 5 stejných symbolů vedle sebe. Inteligence počítače je zhruba průměrná.

Hra vyžaduje dotykový displej.
Classical Go-Moku, where goal of game is do 5 the same symbols in line. Oponent intelligence is average.

Game requires a touch screen.
Piškvorky
Stáhnout/Download KýblPiškvorky >

Ostatní programy pro telefon / Other programs for phones

Popis česky English description Screenshoty
KýblDebugger v1.3 (15.IX.2008)
První a jediný debugger mShell aplikací! Využije to každý, kdo programuje v mShellu. KýblDebugger umí: krokovat program, skočit do funkce, vyskočit z funkce, vyskočit z aktuálního bloku kódu, zobrazovat hodnoty proměnných, zobrazit výstup programu atd. Lze také krokovat i rekurzivní funkce.

Jak to funguje: Napřed si zvolíte nějaký stávající program v mShellu, který chcete ladit. Tento soubor (program) nebude editován. KýblDebugger vytvoří nový soubor pojmenovaný původníjméno-debug.m, do něj zkopíruje původní soubor a proloží debugovacími informacemi. Následně tento nový program spustí. Nyní KýblDebugger zobrazuje zdrojový kód a postupně spouští zvolené části kódu (jde po řádcích atd.), zobrazuje hodnoty proměnných atd. Přímo z KýblDebuggeru lze spustit vestavěný editor mShellu, kurzor bude na daném řádku.

Debugger zatím neumí veškeré konstrukce povolené mShellem. Není podporováno: mnoho z případů, kdy je jeden příkaz napsaný na více řádků (například rozepsaný dlouhý vzorec), dopředná (forward) definice funkce musí být na jednom řádku (i s klíčovým slovem "forward"), nejsou podporovány objekty, kvůli jejich chybějící dokumentaci.

Program lze použít nejen pro ladění vlastních programů, ale třeba i pro snadné pochopení fungování cizího programu atd.

Historie: verze 1.3
 • opraveny dvě chyby v parseru kódu
verze 1.2
 • přidána možnost spustit běh až po opětovné přejití na aktuální řádku
verze 1.1
 • přidána možnost spustit editor přímo z debuggeru
 • při nastavení kláves se kontroluje, jsou-li unikátní
 • další drobná vylepšení
The first and the only debugger for mShell applications! Useful for all mShell developers. With KýblDebugger, you can: walk through any program line to line, step into function, step out of function, step out of block, watch variables, show output etc. It's also possible to debug recursive functions.

How it works: You choose some existing mShell program which you want to debug. This file will not be edited. KýblDebugger creates a new file named originalname-debug.m, into it copy original file and add some debug information. Then this new program executes. Because the debug informations, KýblDebugger shows source code (and variables) and executes parts of debugged program. It's possible to execute intern mShell editor from KýblDebugger, cursor will be on line when you stop debug.

Debugger still don't allow some less used construction which mShell do. Not supported: many of cases where 1 command divided into more lines (for example long formula), definition of forward function must be in one line (including keyword "forward"), not supported objects due to missing documentation.

It can be used for debugging own program, easy exploring foreign programs etc.

Changelog: version 1.3
 • fixed two bugs in code parser
version 1.2
 • added "run to actual line" - run program to moment when task will in the same line
version 1.1
 • added executing editor directly from debugger
 • during keys setting, program check if key is unique
 • some minor enhances
Debugger Debugger
Stáhnout/Download KýblDebugger >
KýblVypišUnicode v1.0 (29.IX.2008)
Jednoduchý prográmek, který postupně vypisuje celou Unicode tabulku (všechny možné znaky), které je telefon schopen zobrazit. Program má detekci faktu, že nějaký znak nemusí existovat (telefon ho neumí); takový se vynechá. Pokud se klikne (dotykovým displejem) na vypsaný znak, napíše se do terminálu pro zkopírování včetně jeho Unicode hodnoty. Easy program which displays whole Unicode table (all possible characters) that is phone able to display. Application has detection of missing character (phone isn't able that character to display); that character is skipped. When you click (by touch screen) on some character, it is written to terminal (for copying) including its Unicode value. VypišUnicode
Stáhnout/Download KýblVypišUnicode >

Kontakt / Contact

Pokud máte dotazy, problém, chcete vyrobit podobný program na zakázku nebo cokoliv jiného, klidně mi napište :-)

If you have some questions, problem, you want to make similar program or you want anything else, you can mail me :-)

kyblsoft.cz - Copyright © Aleš Janda, KÝBLSoft 1995-2008
Linux - operační systém pro profesionály