Ukázka jednoduchého zpracování českého jazyka

Ukázka zpracování českého textu skriptem: Napište své jméno (můžete i víceslovné) a skript ho převede do 5. pádu:
Vaše jméno:
Tento skript je jednoduchou ukázkou práce s českým jazykem. Nevyužívá možností IQ Pokydu (tedy rozboru věty), ale pouze dynamický rozbor koncovky slov, jaký byl obsažen ve "starém" Pokydu od verze 6.4, vytvořeném už v roce 2001 (v lehce jednodušším provedení bez diakritiky).