Sony CMD-J5/J6  >
Tipy, triky a skryté možnosti

od Aleše Jandy


Triky Doplňky Celé menu


Chyby telefonu

Ztuhávání a samovolné resetování:
Tento telefon bohužel není příliš stabilní, ztuhne nebo resetne se asi 1x týdně, bývají však i období, kdy se mobil resetuje častěji. Zatím jsem moc nepřišel na to, z jakých příčin se to stává, ale stalo se mi to za těchto okolností:
- psaní zprávy se slovníkem T9 - resetnutí i ztuhnutí
- v průběhu zvonění (když se ke mně chce právě někdo dovolat) - resetnutí
- volání (když já vytáčím číslo - stává se zejména při volání čísla, které není dovoleno v neměnných číslech) - resetnutí
- hraní hry Bananas - ztuhnutí
- vypínání telefonu - resetnutí
Resetnutí se projevuje zmavnutím nebo blikáním obrazovky (někdy dokonce smrštění obrazovky do jedné vodorovné přímky uprostřed), následným zhasnutím a přepnutím do pohotovostního stavu, přičemž se začne hledat síť a znovu se "žhaví" i SIM karta. Při resetu se vymažou všechny zprávy uložené v telefonu (tedy odeslané a přijmuté na displej) a "Posl. zpráva", takže při psaní SMS to obzvlášť naštve.
Při ztuhnutí mobil nereaguje na klávesy ani stisky Jog Dial, pouze reaguje na otáčení tohoto kolečka. Telefon tudíž nelze ani vypnout, musí se proto vyndat a zandat baterka.
Přišel jsem na to, jak zařídit, aby se telefon resetnul (viz kapitola Jak resetnout telefon).
Občas se stávají extrémní případy, ty však spíše vyjímečně. Jednou se mi stalo, že se telefon v pohotovostním stavu sám vypnul, ale nezhasnul obrazovku, tj. ukazoval pořád to samé, pouze se zastavil čas. Když jsem dlouho podržel červené tlačítko, úplně normálně se zapnul.
Další vyjímečný případ je, kdy jsem mohl vlézt do seznamu zpráv, ale nemohl jsem si žádnou přečíst - přístroj nereagoval. Pomohlo vypnutí a zapnutí celého telefonu.

Výpadky sítě:
Občas se stává, že ačkoli se telefon tváří, jako že má normální signál, nelze z něj volat ani se na něj dovolat. Tento stav je pouze dočasný, rozhodně pomůže vypnutí a zapnutí nebo prostě ponechání telefonu osudu, sám se znovu na síť napojí.

Zobrazení názvu operátora dvakrát:
Ukázka dvojitého zobrazení loga Mobil ukazuje v pohotovostním stavu 3 řádky: ve které síti právě jsem, čas a kterého mám operátora (čili čí mám SIM kartu). Poslední řádek se má ukazovat, pouze když jsem v cizí síti přes roaming. U starších firmware se však někdy ukazují všechny 3 řádky i doma, čili např. nápis PAEGAS CZ je zobrazen dvakrát. Toto však již nemusí platit pro jiného operátora.
Tuto chybu by již neměly mít firmware verze 4.6 (?). Pokud se vám tedy ukazuje operátor dvakrát, stačí si nechat nahrát nový firmware do telefonu.

Pravý okraj ve hře Sand Art:
Někdy se ve hře Sand Art (sypání písku) stává, že se písek může dostat za pravý okraj obrazovky. V tomto případě se písek přestane sypat a nelze již zapnout. Jediným řešením je stisknutí prostředního tlačítka, uložení hry a opětovného načtení hry (uložení a načtení hry není v manuálu - viz kapitola Možnosti ve hrách). Chyba tam však zůstává dál, nezjistil jsem, jak se jí zbavit (zkuste telefon vypnout a zapnout). Ale buď to zkrátka chodí, nebo nechodí.
Tato chyba nemá vliv na ostatní funkce telefonu - např. lze kdykoli hru ukončit.

Přerušení volání v důsledku ztráty signálu:
Tato chyba se nestává příliš často, nicméně: jedete v metru, někdo se vám právě snaží dovolat, vy to už už chcete zvednout, ale než to stihnete, dostanete se z dosahu signálu. Žádný zmeškaný hovor se však neuloží a pokud jste neviděli předtím, kdo volal, už se to pravděpodobně nedozvíte.

Text v e-mailu:
Pokud odesíláte e-mail přes Microsoft Mobile Explorer, můžete do textu zprávy vložit až 800 znaků. Když však tuto zprávu potvrdíte a znovu do políčka "Body" vejdete, zobrazí se znaků pouze 649, někdy 660.
Zatím bohužel nevím, jestli se skutečně odešle celých 800 znaků.

Přehrávání vlastních zvuků:
Do telefonu je možno nahrát 5 dvousekundových a 5 10sekundových vyzvánění. Drobná chyba je však, když již máte nahraný zvuk a chcete si ho přehrát v prostředí nahrávání, tedy vejdete do "Má vyzvánění" a zvolíte požadované zvonění. Když nyní poprvé přehrajete zvuk, je o kousek kratší! Po opakovaném přehrávání je zvuk slyšet již normálně.

Hlasová pošta při neměnných číslech:
Číslo hlasové pošty je uloženo v telefonu stále a může se zvolit dlouhým stisnutím jedničky. Pokud však ve Stanovená čísla zvolíte Jen neměnné čísla, hlasovou poštu takto nelze volat! A to i přesto, že její číslo je uloženo jako neměnné číslo (a tudíž dovolené).

Volání na čísla začínající hvězdičkou:
U starších verzí firmwarů (zhruba do verze 3.x) se může stávat, že na telefonu nepůjdou vytočit čísla začínající hvězdičkou. Nepokoušel jsem se tuto neduhu prolomit, protože takový firmware nemám, ale asi nezbyde nic jiného, než volat na alternativní číslo nezačínající hvězdičkou.

Špatné zobrazení volaných čísel:
Někdy se stává, že v "Sezn.hovorů" se ukáže, že vás např. prozvonil nebo volal někdo, koho jste v té době vůbec neznali. Čím to je?
Pokud někomu voláte, on volá vám či vás jen "prozvoní", zapíše se tento hovor do telefonu jako událost. Tato událost se skládá z několika částí: Telefonní číslo, čas a datum hovoru a pozice v seznamu, která odpovídá telefonnímu číslu. A právě tato pozice může způsobit chybu. Když totiž tohle jméno ze seznamu vymažete, nebude zde zobrazeno žádné jméno. Až si potom do seznamu dáte jiné jméno, uloží se právě na tuto volnou pozici. Událost se tímto změní - ukáže se nové jméno, ale správné číslo.
Pokud jste tedy na pochybách, je-li to správné jméno, tak u této události zadejte "Změnit" a normálně na něj zavolejte. Ukáže se správné jméno ze seznamu.

Výběr zvuků:
Pokud jste si nahráli nějaký zvuk, nabízí se ve výběru vyzvánění i tento zvuk. Občas se však stane, že při přechodu z nahraných zvuků do normálních vyzvánění se telefon zblázní: je slyšet trhaný nahraný zvuk do hraní normální hudby.
Jedná se však spíše o "kosmetickou" chybu, na chod telefonu nemá tato chyba žádný vliv.

Svévolné přehazování malých a velkých písmen:
Při psaní textu bez slovníku T9 se vám může stát, že telefon sám přehodí velká písmena na malé.
U starších firmwarů se to stává na začátku psaní. Na stavovém řádku je zobrazeno "Abc", tedy že první znak je velký, ale přesto je první písmeno malé.
Jiná chyba nastává i u novějších firmwarů - když píšete malými písmeny ("abc"), napíšete znak a hned přepnete na psaní prvního velkého písmena ("Abc"), telefon se sám znovu přepne na malá písmena.
Jedinou obranou proti tomu je počkat asi půl vteřiny, než telefon přestane čekat na opakovaný stisk klávesy a bude chtít již nové písmeno, nebo psát se slovníkem T9.
Další chyba se také vyskytuje v psaní. Pokud máte nastaveno psaní "Abc" a vymažete znak, ukazuje se stále "Abc", ale již píšete pouze malými písmeny. Při zapnuté T9 tato chyba nastane pouze v případě, že smazaný znak je mezera.

Výběr alternativních slov ve slovníku T9:
Pokud píšete zprávu se zapnutým slovníkem T9, zobrazí se na první místo vždy to slovo, které je nejčastěji užívané. Pokud chcete jiné slovo, vyberete ho Jog Dialem (kolečkem). Pokud však najedete na požadované slovo a stisknete '0' (mezeru) k psaní dalšího slova, původní vámi vybrané slovo se nahradí opět tím základním, nejčastějším. K výběru tedy nestačí na slovo "najet", ale stisknutím Jog Dialu ho potvrdit.
Tato chyba byla naštěstí v dřívějších verzích firmwaru, v novějších již není. Pokud tedy máte v telefonu tuto chybu, nechte si nahrát nový firmware.

Zobrazení možných slovníků T9:
Výběr z dostupných slovníků T9 se zobrazí pouze tehdy, když na vlastním telefonu máte nastaven jazyk, který má svůj slovník. Pokud jste tedy například Slovák a máte na telefonu nastaven slovenský jazyk, nemůžete psát se slovníkem T9 v žádném jazyce, protože slovenská T9 v telefonu není (někde možná ano, toto je pouze příklad).
Nevím, jestli to není schválně, ale prakticky je to nesmyslné omezení.

Poslední znak v SMS:
Při psaní můžete stisknout křížek a ukážou se speciální znaky. Pokud vám však zbývá již jenom jediný znak, některé znaky prostě telefon nenabízí. Jsou to znaky: zpětné lomítko, euro, vlnovka, stříška, pravá i levá složená svorka, pravá i levá hranatá závorka, znak svislé čáry a enter.
Až na enter je to v pořádku; znaky totiž zabírají opravdu tolik místa jako 2 "normální" znaky. U enteru k tomu však není žádný důvod, protože zabírá místo jako každý běžný znak.

Špatné řazení seznamu:
Při vložení SIM karty z jiného telefonu se vám může stát, že některé jméno je špatně zařazené v seznamu a proto nelze ani vyhledávat. Toho se zbavíte tak, že dáte "Upravit jméno" a potvrdíte. Jméno již bude zařazeno správně.

Dlouhá hudba na konci:
Pokud jako znělku na konci zvolíte "Bebop" nebo "Alhambra", je hudba tak dlouhá, že se telefon vypne dřív, než tato znělka dohraje.
V praxi to vypadá tak, že začne hrát společně s ukončovací animací, tato animace skončí a znělka hraje asi 1 sekundu po zhasnutí obrazovky, potom se znělka utne a mobil se vypne úplně.
Toto je chyba spíše uživatelova - má zvolit jinou znělku. Správně by ale telefon tyto dvě hudby neměl nabízet vůbec.

Snížená hlasitost zpráv:
Při telefonování lze rychle měnit hlasitost otočením Jog Dialu. Pokud hlasitost snížíte a hovor ukončíte, telefon si tuto hlasitost zapamatuje a při dalším volání bude hlasitost stejná. Sníží se však i zvuk příchozí zprávy! A to úměrně tomu, o kolik jste zmírnili hlasitost hovoru.
Aby se toto nestávalo, vždy před ukončením hovoru zvyšte hlasitost na maximum. Pokud už nevoláte, tak krátce vytočte nějaké číslo, hlasitost zvyšte a hned zavěste.

Přicházení hovoru během psaní zprávy:
Tato chyba nastává, když píšete zprávu a vtom vám někdo zavolá. Občas totiž vidíte na obrazovce, že přichází hovor, ale vlevo nahoře je bílé místo a bliká v něm kurzor. Pikantní je, že když dále píšete znaky či je mažete červeným tlačítkem, kurzor se normálně hýbe! Z tohoto stavu se dostanete buďto středovým tlačítkem nebo tak, že vymažete všechny pomyslné znaky (naštěstí je jich asi jenom 5) a až potom můžete na hovor reagovat.
Je přitom úplně jedno, jestli píšete se slovníkem T9 nebo bez něho. Chyba má stejný průběh i vlastnosti.

Smazání minulých záznamů v plánovači
Tato chyba nastává, pokud uživatel v plánovači stiskne středové tlačítko, vybere Vymazat a Minulé. Všechny staré zápisy se normálně vymažou, ale pokud má nějaké záznamy v následujícím měsíci, podtrhnou se tyto dny v aktuálním měsíci. Počet takto "podtrhnutých" dnů závisí na počtu starých záznamů. Tento nedostatek zmizí, pokud do toho samého měsíce uživatel vleze ještě jednou nebo se po chybných dnech "projede" kurzorem.
Na funkčnost telefonu tato chyba nemá vliv, nicméně docela mate.

Zčernání displeje:
Když má telefon větší spotřebu, může se stát, že na chvíli zčerná displej a zase se rozsvítí - telefon vlastně blikne. Není to nijak závažná chyba, nemá to žádný vliv na ostatní funkce telefonu.
Tato chyba se stává hlavně při odesílání SMS a při příchozím a odchozím hovoru.

Hledání položek bez jména a čísla:
Tato chyba je vlastně důsledek jiné chyby - toho, že telefon dovolí uložit položku do seznamu, aniž by měla číslo (viz Jak uložit jméno bez čísla). Chyba vznikne, pokud se tímto způsobem uloží položka bez čísla a této položce se nedá ani žádné jméno. Když se totiž následně zvolí v telefonním seznamu Najít -> Podle skupiny a vybere se skupina, do které patří daná položka, zobrazí se výběr, ve které se sice lze pohybovat a vybírat, ale není vidět žádné jméno. Místo každého jména je ve výběra pouze pixel vysoký řádek. Vybírání je tedy u všech položek z této skupiny naslepo.
Řešením je tedy zadat k položce alespoň jméno nebo číslo.

Zpoždění operací:
Telefon má na většinu operací mírné zpoždění - pokud jste v nějakém menu a Jog Dialem potvrdíte položku, můžete se kurzorem asi půl sekundy pohybovat dál. Chyba zobrazení nastává u výběru SMS. Pokud jste v tomto menu, potvrdíte, že chcete číst nějakou SMSku a hned se poposunute kurzorem dolu, budete číst správně tu zprávu, ketrou jste potvrdili. Když však potom stisknete kolečko znovu, nahoře se na stavovým řádku zobrazí jméno a info zprávy, na kterou jste následně najeli kurzorem! Nutno podotknout, že tím ta chyba končí. Smazání nebo odpověď funguje na správnou zprávu, tedy na tu, kterou jste potvrdili.

Čeština:
V telefonu jsou tyto pravopisné chyby:
KdeTextPoznámka
Nedoručení zprávyStále skoušímHrubá pravopisná chyba
Plánovač -> k uděláníůplnéMožná překlep, nicméně to vypadá dost divně
Předloha zprávyObsazeno, zavolám posdějiHrubá pravopisná chyba
Předloha zprávyBylo mi potěsenímPřeklep, většinou nevadí
Předloha zprávy...šťastný Nový Rok!Jednalo by se o štěstí pouze prvního dne roku, velké R je úplná blbost
Rychlá volba z prázdné pamětiŽádné data!Data jsou středního rodu množného čísla, takže žádná data
Tel.seznam -> MenuTel.Seznamu -> Stanovená číslaJen neměnné čís.Stejný případ jako u předchozí chyby
Nastavení -> DetailyNast. VýrobceNení důvod, proč by slovo "výrobce" mělo být s velkým "V". Je to pochopitelné tam, kde není mezera, k rozeznání slov, ale tady je to nesmysl
Zprávy -> Lokální infoíjmutoJe příjemce, příjem, ale přijmuto
Volání na neexistující čísloSkontroluj čísloHrubá pravopisná chyba
Dále nejsou vhodné výrazy:
Zprávy -> ČístVstup / VýstupJednoduchý překlad z anglického Input / Output, hodilo by se spíše Příchozí / Odchozí
Přísluš. -> Hodiny -> Odbíjení časuPípnutíToto "pípnutí" znamená v praxi celou znělku
Předloha zprávyOspravedlňuji se...Nepříliš užívané, lepší by bylo "omlouvám se"
Dále je chyba ve slovenském jazyku, a sice položka v menu "Přísluš.". Ve slovenštině neexistuje žádné "ř"!

Jak resetnout telefon:
Povedlo se mi zjistit několik způsobů, jak restartovat telefon (čili vrácení do pohotovostního stavu, hledání sítě, "žhavení" SIMky).
První případ je psát SMS s hodně enterama, uložit ji jako "Posl. zpráva" a potom jít do psaní e-mailu. Tam vyvolávat text přes poslední zprávu tak dlouho, dokud nebude v e-mailu alespoň 200 enterů. Nyní e-mail potvrďte, telefon se vrátí do Microsoft Mobile Exploreru, ten bude chvilku přemýšlet, potom zabliká displej a telefon se resetne.
Toto funguje jen do verze 4.x, ve vyšších verzích není u e-mailu možnost "Poslední zprávy".
Druhý způsob je trochu podobný chybě při sypání písku - buď funguje vždy nebo nikdy. Takže když chyba "funguje":
Psaní zprávy, zapnutý slovník T9 v libovolném jazyce. Stisknu '1', nyní se kolečkem poposunu na nějaký znak (můžu klidně nakonec nechat i tečku, ale musím kolečkem alespoň jednou otočit - tento znak nepotvrdím, pouze se na něj přesunu!), potom zmáčknu '7'. Když teď stisknu jakoukoli klávesu od '2' do '9', telefon již tento znak nenapíše, ale displej zabliká a přístroj se restartuje.
Tato chyba mi funguje na firmwaru 4.6.2.3/4.
Jděte do Menu -> Nastavení -> Detaily -> Zvol síť a při výběru stiskněte středové tlačítko.
Tento trik funguje pouze ve verzích 5.x, ve verzi 4.x se telefon vrátí do pohotovostního stavu.


Triky Doplňky Celé menu


kyblsoft.cz - Copyright © Aleš Janda, KÝBLSoft 2004