Sony CMD-J5/J6  >
Tipy, triky a skryté možnosti

od Aleše Jandy


Chyby Doplňky Celé menu


Triky k telefonu

Jak aktivovat servisní menu:
Aktivace servisního menu je na tomto telefonu mírně problematická, ale ne nemožná. Základem je zjistit kód IMSI své SIM karty. To není jednoduché, protože tento kód není při koupi SIMky nikde uváděn. K jeho zjištění však můžete použít téměř jakýkoli telefon, ke kterému máte kabel a software. Ten většinou zjistí i kód IMSI a pokud do tohoto telefonu dáte svoji SIM kartu, máte vyhráno.
U některých operátorů je údajně IMSI kód napsaný na zadní straně SIM karty; v našich krajích tomu tak však není, alespoň jsem ho nikdy neviděl.
Jak kód IMSI vypadá? Je to 15místné číslo začínající "230" (pro Českou republiku) a dvěma číslicemi označujících operátora (T-Mobile - "01", Eurotel - "02", Vodafone - "03").
Pokud máte k dispozici telefon Siemens s kabelem, můžete využít software na zjištění IMSI.
A nyní k vlastní aktivaci: V telefonním seznamu si vytvoříte nový záznam (je jedno, jestli do paměti telefonu nebo na SIM kartu) s názvem DEBUG. Jako první číslo k tomuto jménu dáte právě ono 15místné číslo IMSI. Potom půjdete do "Nastavení -> Detaily -> Nast. Výrobce". Nyní se vás telefon zeptá "Vynuluj". Nedáte však ani "Ano", ani "Ne", ale napíšete na klávesnici *#prege# (*#77343#). Zdánlivě se nic nestane. Vyjdete z tohoto menu do pohotovostního stavu a když do menu opět vlezete, mezi "bublinami" Zprávy a WAP objevíte prázdnou bublinu "Režim monit" (pěkně mizerný pokus o český překlad). A zde jsou údaje o sítích atd.
Co přesně se ukazuje v servisním menu?

Význam položek v servisním menu:
Předně bych chtěl říct, že zdaleka nevím všechny položky, co znamenají. To, co zde popisuji, jsem zjistil pouze zkoušením, popř. podle specifikace technologie sítí (podle vysokoškolských skript).
Jak aktivovat servisní menu?
Když aktivujete servisní menu, musíte napřed udělat ještě jednu věc. Vlézt v něm do položky ON/OFF. Z té můžete opět vylézt, něco zvolit, to už je jedno. V případě, že to však neuděláte, nebudou se vám zobrazovat informace o síti.
Položka v servisním menuObsah informací
ON/OFF Pokud nastavíte Vyp., nedostanete se do žádné další položky servisního menu. Význam této položky jsem příliš nepochopil. Každopádně do ní musíte alespoň "vlézt" po aktivaci servisního menu (viz poznámka nad touto tabulkou).
SERVING CELL Zde jsou informace o aktuálním vysílači, na který je mobil přihlášen.
Struktura obrazovky je: "typ hodnota".
"CH" znamená "kanál" (channel) nebo taky "buňka": Je to číslo vysílače, ke kterému je mobil právě přihlášen.
RX udává sílu signálu v mikrodecibelech. Je to záporná hodnota. Čím je tato hodnota vyšší (bližší nule), tím je signál silnější.
"C1" na třetím řádku udává spočítanou sílu signálu podle dalších faktorů než jen decibely. Bývá 10 - 50, čím vyšší, tím lepší signál. Podle této hodnoty také telefon zobrazuje v pohotovostním stavu "čárky" signálu.
"LAI" znamená kódové označení oblasti. První 3 číslice udávají zemi (u nás 230), pak dvojčíslí operátora (T-Mobile - "01", Eurotel- "02", Vodafone - "03") a čtyřčíslí oblasti země. Každý operátor má republiku rozdělenou na několik kódových oblastí. Číslo kódové oblasti společně s buňkou jednoznačně identifikují konkrétní vysílač.
NEIGHBOUR CELLS Obrazovka ukazuje sousední buňky (kanály) operátora a jejich sílu. První číslo je kanál (buňka - S: aktuální, 1-6: sousední).
Druhé číslo je síla signálu v milidecibelech (stejně jako v předchozí položce), z praktických důvodů se však zde neukazuje znaménko minus.
Třetí a čtvrté číslo udávají spočítanou sílu signálu (podobně jako C1 v přechozí položce) podle různých metod. Tyto metody jsou dost přesné, takže C1 a C2 zpravidla ukazují stejné hodnoty.
Teoreticky by se mělo ukazovat ještě páté číslo (NB), to se však na obrazovku většinou nevejde a ani nevím, co znamená.
Pokud je telefon mimo signál, obsahuje tato i předchozí obrazovka pouze nulové hodnoty. Proč však telefon neukazuje alespoň vysílače, které mají v tomto místě tak špatný signál, že se nelze do nich přihlásit, ale může je "vidět"? Tak by šlo sledovat, kdy a kde se telefon znova do sítě přihlásí. Zřejmě je to proto, že telefon neví, jaké sítě má číst vysílače. Tam, kde je domácí operátor, je to zdánlivě jasné (alespoň v ČR), ale v roamingu to telefon prostě vědět ani nemůže.
STATISTICS Zde se ukazuje počet událostí od zapnutí (příp. resetu telefonu). Nezjistil jsem však u žádné hodnoty, co přesně znamená. Tyto hodnoty se vynulují při opuštění této obrazovky; jinými slovy, když z této obrazovky "vylezete". Pokud chcete vylézt z této obrazovky bez toho, aniž by se hodnoty vynulovaly, musíte buď počkat 5 minut, než se telefon sám přepne do pohotovostního stavu, nebo počkat, až vás někdo "prozvoní" či vám zavolá.
POWER OFF Tato obrazovka ukazuje hodnoty hardwarových proměnných. Zde bych zmínil pouze položku Temp, která udává teplotu jádra telefonu ve stupních Celsia. Neradujte se však, že máte teploměr v telefonu. Tento teploměr má totiž přesnost pouze na 5 stupňů Celsia. Navíc protože je kdesi ve vnitřnostech přístroje, trvá dlouhou dobu, než se "aklimatizuje" - zpravidla půl hodiny.
MEM USAGE Zde se ukazuje maximální využití paměti různých softwarových celků telefonu. Hodnoty můžete vynulovat stiskem zeleného tlačítka (telefonu), pak se začnou počítat znova.
CAUSE CODES Toto je podobná obrazovka jako STATISTICS a má i stejné vlastnosti. Ani zde nevím, co co znamená. Částečně se podle těchto hodnot dá zjistit, kolikrát vás někdo prozvnil či volal, kolikrát přišla SMS atd., bohužel se na to nelze spolehnout vždycky, protože se stejně zaznamenávají i jiné události.

Jak psát text s diakritikou:
Telefon má z hlediska nabízení českých znaků 2 sady: jen znaky é,É nebo znaky á,Á,é,É,í,Í,ó,Ó,ú,Ú,ý,Ý. Použití těchto znaků ukazuje níže uvedená tabulka.
Když ovšem telefon nabízí druhou z možností (tedy více znaků), můžeme psát i některá písmena s háčkama! Jsou to znaky č,Č,ě,Ě,ň,Ň,ř,Ř,š,Š,ť,Ť,ů,Ů,ž,Ž - z českých znaků tedy chybí pouze málo používané ď,Ď.
Jak tedy psát? Jednoduše. Pokud chcete znaky s čárkama, vypnete slovník a znaky se objeví v normální nabídce za standardníma písmenama.
Pokud chcete psát i malá písmena s háčkem, během psaní stisknete prostřední tlačítko, zvolíte "Předloha", vyberete předlohu, ve které se vyskytuje požadovaný znak a potom odstraníte vše mimo tohoto znaku. Pokud chcete toto písmeno velké, tak ho osamostníte, zapnete slovník a uložíte ho do T9 (postup viz Jak přidat nové slovo do slovníku T9). Nyní pouze přepnete psaní na velká písmena a když se slovníkem zmáčknete to samé písmeno bez diakritiky, nabídne se i písmeno, které jste předtím uložili, ale velké. Takto nejde napsat znak č,Č.
Pokud zbývá málo místa k napsání předlohy, uložíte si znak napřed někde jinde, kde bude předloha i s diakritikou a potom ho ze slovníku zase vytáhnete.
Pokud chcete napsat č,Č, které se v žádné předloze nevyskytuje, uděláte to následovně: V telefonním seznamu přiřadíte libovolné jméno do skupiny "Počítače". Potom znovu jdete do psaní zpráv, stiskněte středové tlačítko a zvolíte "Tel.seznam", vlezete do jména ve skupině "Počítače" a klepnete na samotný název skupiny. Takto již máte písmeno "č" a zpracujete ho stejně jako v předchozím případě.
Místo psaníNabízené znakyDostupné znaky
Zpráva SMSPouze é,ÉPouze é,É
Jméno v seznamuPouze é,ÉPouze é,É - zvláštní případ, viz níže
Oblíbené ve WAPuPouze písmena s čárkamiPouze písmena s čárkami - zvláštní případ
Poznámka k tel. číslu
E-mail (v příslušenství)
Název nahraného zvuku
Záznam v plánovači
Uvítací pozdrav
Písmena s čárkouVšechny dostupné znaky
V položkách označené jako "zvláštní případ" můžete teoreticky používat všechny znaky, ale v praxi se tyto "nadstandardní znaky" uloží jako znaky bez diakritiky.

Jak přidat nové slovo do slovníku T9:
Pokud zjistíte, že slovník nějaké slovo neumí a přesto byste ho tam rádi měli, tak: vypněte slovník T9 a napište slovo normálně pomocí kláves. Nyní stačí pouze potvrdit psaní textu (stiskem JogDialu). Při této akci se projde celý text a všechna slova, která nejsou ve slovníku, se do něj uloží. Pokud nechcete z nějakého důvodu potvrzovat tento text, stačí slovník znovu zapnout. Opět se uloží všechna neznámá slova.
Nyní už je uloženo ve slovníku (a to ve všech jazycích) a bude se nabízet.
Nevýhody:
- vejde se relativně málo slov, potom nové slovo přepíše slovo nejméně používané
- pokud slovník nabízí jiné varianty, nikdy nedá nové slovo na začátek
- slovo se nenabízí, dokud není celé napsáno (pokud slovník nabízí jiné varianty)
Pozn.: Tento postup bohužel neplatí vždy. Například slovo "zvonim" nebo "inventor" v české T9 prostě nejde uložit. Sice v jiných jazycích toto slovo uložit lze, ale v češtině se stejně nenabízí.
Slovo může obsahovat diakritiku - když píšete někde, kde diakritika může být, slovo se s diakritikou nabídne. V opačném případě se slovo nabídne ve tvaru bez diakritiky. Pokud již takové slovo bez diakritiky existuje, nabídne se pouze slovo již existující.
Otázkou také je, jak slovo efektivně vymazat. Jeden způsob je uložit do slovníku tolik dalších slov, že se přeplnila paměť a toto slovo zase vypadlo. Pokud chcete vymazat všechna naučená slova, vložte do telefonu jinou SIMku (původní SIM kartu můžete zase vrátit zpět).

Jak používat rychlou volbu:
Čísla v telefonním seznamu můžete vyvolávat tzv. rychlou volbou. To se provádí tak, že v pohotovostním stavu napíšete pořadové číslo jména v seznamu a křížek.
Prvních 9 pořadových čísel je jasných - jsou uložena v seznamu přímo pod čísly. Další čísla již jsou jména, které jsou uložena v SIM kartě (ne v telefonu!) a jsou seřazena tak, jak byla vytvářena. Když tedy vložíme první jméno, např. Novák do SIM karty, bude mít pořadové číslo 10. Když potom vložíme do SIMky Bartáka, bude mít pořadové číslo 11, protože i když je v seznamu zařazen na začátku, byl vložen později než Novák.
Toto pořadové číslo lze jednoduše zjistit tak, že v seznamu klepnete na jméno, v bližším výběru znovu na jméno a zvolíte "Zobrazit".

Jak poslat obrázkovou zprávu z jiného telefonu:
Tyto skutečnosti jsem získal spoustami odeslaných zpráv a testováním, takže byste na ně normálně sotva přišli.
Poslání obrázkové a zvukové zprávy na tento telefon znamená prakticky to, že se za SMSku vloží 7 speciálních znaků, které říkají stejnému telefonu (tedy Sony, které všechny typy nevím, na J5 a J6 to rozhodně půjde), který je použit obrázek a který zvuk. Nelze tedy například poslat nový obrázek, protože se pošle pouze kód obrázku a zvuku, který v cílovém telefonu již musí být předtím uložen. Také to znamená, že na samotnou zprávu před kódem zbývá pouhých 153 znaků.
Schéma posílaného kódu: Zpráva(OOXZS)
OO Dvojice znaků určující obrázek
X Pravděpodobně rezervovaný znak
Z Znak určující zvuk
S Kontrolní součet předcházejících 4 znaků
Kód obrázku je u každého úplně jiný; výpis obrázků a jejich kódů naleznete níže.
Na místě rezervovaného znaku může být kterýkoli znak, kontrolní součet se musí podle toho upravit. Telefon zde dává vždy nulu.
Kód zvuku je číslován od 0 do K. Čísla jsou totiž uspořádány 0-9, dále A-Z a potom a-z. Tedy co v naší soustavě znamená 10, to je tady A, co je u nás 4, to je tady taky 4 atd. Pokud je zpráva bez zvuku, je kód 0, první zvuk je 1, druhý 2 atd.
Kontrolní součet se spočítá tak, že se sečtou jednotlivé znaky obou kódů. A to tak, je-li obrázek např. 11 a zvuk 09, sečte se 1+1+0+9=B, protože hodnoty jednotlivých znaků i kontrolní součet jsou vyjádřeny stejným způsobem, jako u kódů zvuků. Konečná podoba by tedy byla (1109B).
Zde si můžete spočítat výslednou podobu (pozor na velikost písmen):
obrázek číslo , zvuk číslo     Kód
Kódy obrázků
KódObrázek
00(2 nuly) Prázdný obrázek - zpráva bude bez obrázku
BBKonvice se šálkem; tento obrázek se ukáže ve výběru jako první
11Brečící chlapec
25Brečící dívka
33Nalévání do sklenek
44Srdce
55Zlomené srdce
66Kluk v autě
37Čekající holka
88Telefonující zajíc
99Kluk spící pod stromem
AASpokojený chlapec

Pomocí těchto kódů můžeme poslat obrázkovou a zvukovou zprávu i z telefonu jiného typu nebo třeba z e-mailu. Stačí jen vědět kódy a umět spočítat kontrolní součet.
Pokud zadáte chybný součet, zpráva bude normální a bude obsahovat i samotnou "hlavičku" v závorkách. Pokud je kontrolní součet správný, ale je špatný kód obrázku či zvuku, zpráva bude bez tohoto chybného prvku. Lze to jednoduše zkusit tak, že na tomto telefonu (tedy Sony CMD-J5/J6) napíšete do zprávy typu Pouze text na začátek tento kód, zprávu uložíte a pak si jí prohlídnete. Pokud bude obrázková a zvuková, právě jste úspěšně zvládli tento systém.
Teoreticky by se mohl v telefonu vyskytovat skrytý obrázek či zvuk, který nelze normálně vyvolat, ale v praxi by bylo velmi zdlouhavé to zkoušet. Pokud na to někdo máte přesto chuť a našli byste něco, co není normálně dostupné, budu velice potěšen, když mi o tom dáte vědět.

Možnosti během telefonování:
Během telefonování můžete provádět tyto akce:
AkceJak
Zapnout hlasitý odposlech 1. Zmáčknete středové tlačítko a zvolíte "Reproduktor"
2. Poposunete levý přepínač na telefonu nahoru (jako při změně profilů)
Vypnout mikrofon Zmáčknete středové tlačítko a zvolíte "Mikrof. vypn.". Stejně se i zapíná.
Vlézt do hlavního menu telefonu 1. Přes středové tlačítko zvolíte "Hlavní menu"
2. Stisknete kolečko Jog Dial
V tomto menu jste ovšem ochuzeni o Zvuky, WAP a E-mail. Můžete však zavolat ještě jinam přes telefonní seznam. Nyní voláte se dvěma účastníky zároveň a hovory přepínáte. Bohužel nejdou smíchat dohromady.
Pikantní na tom je, že klidně můžete někomu volat a při tom hrát hru.
Volat třetímu člověku Můžete volat člověku z telefonního seznamu, nebo že zadáte číslo.
Pokud chcete volat někomu ze seznamu, jděte do Menu (zmáčkněte kolečko), vyberte "Tel.seznam" a na číslo normálně zavolejte.
Pokud chcete volat číslo přímo, zadejte normálně v průběhu hovoru toto číslo a zmáčkněte normálně zelené tlačítko-telefon. Tento způsob není tak efektivní, protože při volání na linky, kde můžete mačkat čísla pro různé volby, se tato čísla míchají se samotným telefonním číslem (toto neplatí při vypnutí parametru Nastavení -> Nast.volání -> DTMF Tón).
Vlézt do SIM Toolkit Provádí se stejně jako z pohotovostního stavu, když nevoláte; dlouhým stiskem středového tlačítka. Pokud jste předtím psali DTMF tóny, smažte je krátkým stiskem středového tlačítka a až potom můžete do SIM Toolkitu vlézt.
...další akce Dostupné přes střední tlačítko nebo hlavní menu
Pokud při hovoru používáte DTMF tóny (mačkáte čísla pro potvrzení různých akcí) a chtěli byste je všechny naráz vymazat, stiskněte středové tlačítko.

Jak skrýt čísla uložená v SIM kartě:
Pokud používáte telefon někde, kde nechcete, aby někdo z vašeho telefonu volal, případně chcete skrýt nějaká čísla v seznamu pod kódem PIN2, uděláte to následovně:
Ta čísla (jména), která chcete skrýt, uložíte na SIM kartu (ne do telefonu). Potom jdete do "Tel.seznam -> MenuTel.Seznamu -> Stanovená čísla -> Jen neměnné čís. -> -zadáte PIN2- -> Zap.". Nyní se půjde dovolat pouze na čísla, která jsou ve Stanovených (neměnných) číslech - tedy o 1 menu zpět. Tato čísla lze zapisovat a měnit také pod kódem PIN2.
Kromě toho, že můžete volat na omezeně čísel (počet závisí na SIM kartě), se také automaticky skryjí všechny položky v seznamu, které jsou uloženy na SIM kartě. Důvod jsem nezjistil, nicméně je to zcela spolehlivé, a to i při vložení SIMky do jiného telefonu.
Při nastavených neměnných číslech je chyba s voláním do hlasové schránky (viz Hlasová pošta při neměnných číslech).

Jak vynulovat bezpečnostní kód
Může se stát, že zapomenete bezpečnostní kód. Máte sice neomezeně pokusů, kterými můžete zkoušet různé kombinace, ale málokdy na něj znovu přijdete. Pro takový případ uvádím návod, jak vynulovat bezpečnostní kód, tedy nastavit ho na 0000.
Vypněte telefon, vyjměte SIM kartu a znova ho zapněte. Nyní naťukejte kód *#73287489263373738# (neboli *#securitycodereset#). Bezpečnostní kód tedy bude nastaven na 0000 a můžete ho změnit na nový kód.
Je možné, že vám nebude fungovat, pokud máte firmware 3.x. Naštěstí naprostá většina telefonů má firmware 5.x, případně 4.x.
V některých servisech si právě za vynulování bezpečnostního kódu účtují i 300 Kč. Je tedy dobré znát tento postup :-)
Tento kód je také napsán v sekci Kódy k telefonu.

Jak efektivně vyhledávat čísla:
Vyhledávat čísla v seznamu lze podle různých kritérií. Zde jsou ty základní způsoby i méně známé.
VyhledáváníJak
Podle jména Standardně nabízeno - Tel.seznam -> Najít -> Podle jména
Podle skupiny Také standardně nabízeno - Tel.seznam -> Najít -> Podle skupiny - zobrazí se pouze ty skupiny, které se v seznamu vyskytují
Pouze čísla v telefonu Stačí zapnout Jen neměnná čísla (viz Jak skrýt čísla uložená v SIM kartě). Potom budou v seznamu pouze čísla uložená v telefonu (lze potom vyhledávat dál podle předchozích dvou postupů.
Pouze čísla v SIM kartě 1) Tohle není tak efektivní, ale také to lze. Stačí postupně psát v pohotovostním stavu kódy "číslo#" (viz Jak používat rychlou volbu), dokud to bude telefon brát. Po tomto zadání se na displeji objeví telefonní číslo. Stačí potom na toto číslo zavolat (a hned ukončit) - ukáže se jméno.
Tento způsob z důvodu celkové složitosti a časové náročnosti není vhodný pro časté hledání.
2) Vyjmete SIMku z telefonu a vložíte ji do jiného přístroje, který nemá v paměti telefonu uloženo žádné jméno (případně to neumí vůbec). Zobrazí se přehledně všechna jména.
Podle čísla Takto hledat se prakticky nedá. Jediný případ je, že znáte celé číslo - potom na něj normálně zavoláte a ukáže se jméno.
Pozn.: Teoreticky lze u normálního čísla zadat pouze 7 posledních číslic - jméno se objeví také.

Jak uložit jméno bez čísla
Někdy si potřebujete uložit jméno a k němu nějakou poznámku, ale nevíte číslo. Číslo přitom telefon vyžaduje, jinak se neuloží nic. Můžete napsat třeba ***, ale to moc hezky nevypadá. Co s tím?
Je to jednoduché. Vejdete do telefonního seznamu, vyberete MenuTel.Seznamu, a Nový záznam. Jméno musíte uložit do telefonu, ne na SIMku, na ní to nelze provést. Jako číslo napíšete znak + (dlouhé podržení 0) a potvrdíte. Nyní pouze zadáte jméno. Pod toto jméno se neuloží žádné číslo!
Celé jméno potom zkopírovat nejde - telefon napíše chybu Neregistrovaná. Tento trik jde pouze u nových jmen - pokud pouze přepíšete číslo na +, uloží se skutečně znak plus.
S tímhle trikem ovšem souvisí jedna chyba - viz Hledání položek bez jména a čísla.
Protože je tohle vlastně taky chyba, nemusí to platit na všech firmwarech. Na mé verzi 4.6.2.3/4 to však spolehlivě chodí.
Pozor: Toto řešení nemusí být vždy šťastné. Může se totiž stát, že pokud takto vytvořenou položku vymažete, postupně vám budou ze seznamu uloženého telefonu "mizet" čísla. Tato čísla mizí od posledně uloženého a po několika zapnutích a vypnutích takto zmizí celý seznam. Když v tomto stavu uložíte číslo do telefonu, sice zde bude, ale zároveň přepíše jiné. Pokud se toto stane, co nejdříve si celý seznam překopírujte na SIM kartu a počkejte, až se položky uložené v telefonu vymažou všechny. Potom je již vše v pořádku a můžete čísla nakopírovat zpátky.
Z důvodu možnosti této chyby tento trik příliš nedoporučuji, jako "zápisník" bych použil spíše položku Oblíbené ve WAPu.

Možnosti ve hrách:
Protože v manuálu je ovládání her popsáno bídně, uživatel si v podstatě ovládání hry musí vyzkoumat sám.
Ve hře PicPuz jde o to seskládat obrázek. Pokud byste místo částí obrázku chtěli čísla, stiskněte behěm hry středové tlačítko (tedy tlačítko mezi zeleným a červeným tlačítkem).
Asi to málokdo ví, ale hra Sand Art se dá uložit. Po stisknutí středového tlačítka ve hře se objeví dvě ikonky. Levá ikonka (šipka směřuje dovnitř) ukládá obrázek, pravá ikonka (šipka směřuje ven) uložený obrázek načítá. Jako obrázek se ukládá pouze ten písek, který už spadl. Stiskem tlačítka 0 vymažete písek, který ještě nedopadl nebo se neodvalil po "svahu". Obrázky vytvořené ve hře Sand Art nelze použít jako pozadí do telefonu. Jediný způsob, jak přidat nové pozadí, je přes kabel použít nějaký software.

Kódy k telefonu:
Na telefon znám tyto kódy:
KódPoznámka
*#06# Zobrazí 15místné identifikační (výrobní) číslo IMEI
*#000#
*#0000#
*#00000#
*#000000#
*#0000000#
Nastaví standardní jazyk určený operátorem (tj. u nás češtinu)
V manuálu je uváděno pouze číslo *#0000#, ale v praxi fungují všechny
*#00<kód státu># Nastaví jazyk státu příslušného kódu (např. *#001# nebo *#0044# - angličtina)
Podrobnosti viz kapitola Kódy států
*#7353273#  (*#release#) Zobrazí verzi firmwaru telefonu, SIM App. Toolkitu (SAT) a prohlížeče
*#7465625#  (*#simlock#) Zobrazí, kterým operátorem je SIMka blokována a kolikrát se někdo telefon pokusil neúspěšně odblokovat. Menu se roluje kolečkem.
*#39482633#  (*#exitcode#) Tento kód se nezadává v pohotovostním stavu, ale v obrazovce "Nastavení -> Detaily -> Nast. Výrobce". Zde ho napíšete "naslepo". Zobrazí číslo a místo chyby při posledním zhavarování - "resetu" telefonu. Pokud jste toto číslo od posledního zhavarování neviděli, uvede ho jako "New Exit", v opačném případě "Old Exit".
Zatím se mi staly tyto chyby: 1901, 1902 a 2001 v HISR, 1003, 1004, 2001, 4010, 4711, 4714, 4715, 4716 a 4804 v AL, 1004, 4714 a 4801 v RR a 2001 v (null).
*#77343#  (*#prege#) Tento kód se stejně jako předchozí zadává v obrazovce "Nastavení -> Detaily -> Nast. Výrobce", kde ho napíšete "naslepo". Aktivuje se tím servisní menu. Více viz Jak aktivovat servisní menu. Je zvláštní, že telefon tento kód akceptuje i v pohotovostním stavu, nemá zde však žádnou funkci.
*#6664867#  (*#monitor#) Nevím, co je to, funguje asi pouze na telefonech s firmware verze 3.x.
*#73287489263373738#  (*#securitycodereset#) Nastaví bezpečnostní kód na nulu - viz Jak vynulovat bezpečnostní kód.
Lze ho použít pouze v případě, když z telefonu vyndáte SIM kartu.
Tento kód pravděpodobně nefunguje na firmware 3.x a nižším.
*#78737322867973738#  (*#superfactoryreset#) Tovární reset. Je to nejtvrdší resetnutí a výmaz, jaký jde u tohoto telefonu použít. Co přesně se stane, zjistíte v kapitole Standardní nastavení.
Lze ho použít pouze v případě, když z telefonu vyndáte SIM kartu.
*#7465625*XX*(8_číslic)#

(*#simlock*XX*(8_číslic)#)
Provádění různých akcí (různá odblokování) podle XX (opis z anglického originálu - nevyzkoušeno):
XX Popis
12 NCK
22 Provider
32 Network lock (normální odblokování pro více operátorů)
42 SIM code lock
52 Subset lock
62 Corporate lock
72 IMSI personal
99 IMSI range
Osobně nedoporučuji zkoušet, protože např. pro Network lock máte jen 10 pokusů. Kromě toho můžete ztratit případnou záruku.
**04*staréPIN*novéPIN*novéPIN# Změna PINu se znalostí starého PINu
**05*PUK*novéPIN*novéPIN# Změna PINu se znalostí kódu PUK
**042*staréPIN2*novéPIN2*novéPIN2# Změna PIN2 se znalostí starého PIN2
**052*PUK2*novéPIN2*novéPIN2# Změna PIN2 se znalostí kódu PUK2
*03*330*staréheslo*novéheslo*novéheslo# Změna síťového hesla se znalostí starého síťového hesla
Všechny kódy (u kterých není napsáno jinak) se zadávají v pohotovostním stavu. Tyto kódy musíte napsat tak, aby posledním napsaným znakem byl křížek na konci. Pokud kód napíšete špatně a potom kurzorem opravíte některý z předchozích znaků, kód nebude akceptován.
Kód je akceptován ihned po napsání, bez stisku tlačítka volání.
Pokud v telefonu není SIM karta, případně je telefon proti vložené SIMce blokovaný, lze zadat pouze kódy *#06# a *#simlock# a nelze se v zadávání čísel pohybovat kolečkem Jog Dial.
Kódy označené červeně jsou platné i pro jiné telefony.
Zajímavost: u kódu *#release# telefon akceptuje i více křížků na konci. Napíšete tedy *#releas#, vrátíte se k poslední číslici, dopíšete "e" (tedy 3). Když nyní na konec napíšete křížek, telefon kód akceptuje, ale nic se neukáže. Na konci může být přitom už libovolně křížků. K ničemu to není, ale je zajímavé, že to funguje pouze u tohoto kódu.

Krátké tipy:
- PIN kód, PIN2 kód, bezpečnostní kód atd. nemusíte potvrzovat kolečkem Jog Dial, ale stačí zmáčknout křížek.
- Při zamknuté klávesnici rozsvítíte displej stisknutím zeleného tlačítka, zhasnete libovolným jiným tlačítkem nebo počkáte 20 sekund. Pokud stisknete červené tlačítko, telefon zhasne asi po půl sekundě. Při stisku jiného tlačítka než červeného a zeleného displej zhasne okamžitě.
Rozsvícení u verzí 5.x funguje pouze tehdy, když máte zapnuto osvětlení.
- Do SIM Toolkitu se dostanete z pohotovostního stavu dlouhým stiskem středního tlačítka.
- Dlouhý stisk kolečka funguje trochu jako červené tlačítko. Dostanete se s ním např. z menu. Výjimka je v telefonním seznamu a ve výpisu volání, kde dlouhý stisk funguje jako zelené tlačítko, při psaní textu, kde pouze text vymaže, v e-mailu, kde funguje pouze dlouhý stisk červeného tlačítka a v hrách - zde telefon reaguje na stisk kolečka okamžitě, nečeká na to, až kolečko pustíte.
- Na servisní čísla se rychle dostanete z pohotovostního stavu dlouhým stiskem Jog Dialu
- Poslední zprávu zvolíte prostředním tlačítkem a "Posl. zpráva". Toto je možné pouze u psaní zpráv a e-mailu (e-mail do verze 4.x).
- Hlasovou poštu můžete rychle vytočit dlouhým stiskem jedničky. Je zde chyba - viz Hlasová pošta při neměnných číslech.
- Znak + lze před číslem zadat dlouhým stiskem nuly.
- Posílat SMS lze také na displej podobně jako doručenky. Můžete to nastavit v Zprávy -> Nastavení -> Typ paměti, když zvolíte "Displej". Nedoporučuji takto posílat důvěrné ani důležité zprávy - když to příjemce nečeká, může je omylem smazat z displeje a potom vůbec neví, že mu něco přišlo.
- Vypnout telefon lze pouze hodně dlouhým stiskem červeného tlačítka, nemusí se tedy u toho používat Jog Dial na potvrzení.
- Nastavení WAPu lze zjistit velmi přehledně, když jdete do WAP -> Nastavení, najedete kurzorem na profil a stisknete středové tlačítko.
- Zjistit okamžik při vytáčení, kdy už to u příjemce vyzvání, se příliš nedá. Pokud však jste vy i příjemce v normálním dosahu signálu, počítejte, kolikrát blikne ikona sluchátka vlevo nahoře. Je-li volaný Eurotel, telefon vyzvání po 7 bliknutí, u T-Mobilu a Vodafone po 10 bliknutích, na pevnou linku 5 bliknutí. Pokud číslo vytočíte během jiného hovoru, je vytáčení o 2 bliknutí kratší (vše zkoušeno z T-Mobile Twist). Jedno bliknutí trvá přesně 1 vteřinu.
- Prozvánět jednoho člověka můžete stiskem pouhých dvou tlačítek - z pohotovostního stavu zelené tlačítko na poslední hovory a znova zelené tlačítko na volání.
- Ze seznamu vyhledaných sítí se dá rychle vylézt do pohotovostního stavu středovým kolečkem. Toto nefunguje u firmwaru verze 5.x - u toho se telefon při tomto stisku restartuje.
- Tip pro zlomyslné: Pokud někomu chcete tento telefon na chvíli "zablokovat", jděte do čtení zpráv a zde dlouho jezděte kolečkem nahoru a dolu. Telefon sice absolutně nebude stíhat takto rychle jezdit, ale pohyby si zapamatuje a bude stále projíždět výběr zpráv i několik minut. Nešťastný majitel musí tuto dobu počkat, než něco bude moct dělat (určitě vám mezitím vynadá :-) ).

Krátké poznámky:
- Při rolování v hlavním menu nepřijde žádná zpráva. Přijde teprve, až přestanete nabídkami otáčet. Hovor přijde normálně.
Totéž platí u rolování v seznamu došlých/odchozích zpráv.
- Rozsvícený telefon při nečinnosti zhasne po 20 vteřinách.
- V plánovači lze mít na 1 den až 10 záznamů, rozsah dnů je od 1.1.2000 do 31.12.2099.
- Při nastaveném diskrétním profilu se nezmění zvuk příchozích SMS!
- Nastavený budík nezvoní při vypnutém telefonu.
- Pokud telefon nabíjíte a je vypnutý, událost z plánovače se ukáže. Telefon však při tom nezapípá.
- Přijaté "normální" zprávy a uložené zprávy jsou uložené na SIM kartě, doručenky, zprávy odeslané na displej se ukládají na telefon a při vypnutí přístroje se samy vymažou. Tyto speciální zprávy se poznají podle méně výrazné (šedé) ikony.
- Zkombinovat vibrační vyzvánění s normálním u tohoto telefonu není technicky možné - nevibruje totiž baterie, ale reproduktor.
- Když máte na příchozí zprávu vlastní zvonění, přehráváte si nějaké taky vlastní zvonění a přijde vám zpráva, nezahraje vaše zvonění, ale standardní (tj. "Wobble").
- Pokud vás někdo velmi krátce prozvoní a v tom okamžiku mu to "zvednete" (hovor se však neuskuteční a volajícímu to nesebere peníze), tak se hovor uloží jako zmeškaný a přijatý hovor zároveň.
- Když lze někde použít středové tlačítko, ukáže se jeho ikona vpravo nahoře. Toto neplatí pouze v pohotovostním stavu, při volání, v hrách a v mapě světa.
- Při čtení e-mailu dokáže telefon načíst do své paměti 2 kB textu.
- Ve WAPu může být ve složce Oblíbené 100 záznamů, z nichž v každém je místo na 255 pro jméno a 255 znaků pro adresu. Tato položka je proto vhodná i jako zápisník.
- Volat 112 lze i před zadáním PIN (napsáním tam, kde se zadává PIN, 112 a stisknutím zeleného telefonu) i při chybějící SIMce (stejný postup).
- Většina operací se provádí se zpožděním. Když tedy např. nastavujete kontrast a potvrdíte ho, můžete ho zhruba půl sekundy měnit (ovšem nakonec je stejně ten, který jste potvrdili). Toto funguje např. i u výběru zpráv.
- Při stisku středového tlačítka v pohotovostním stavu se dostanete do WAPu. Pokud však nemáte vůbec vytvořen žádný profil ve WAPu, dostanete se do menu.
- Pokud máte nastaveno u výběru sítě "automaticky", nová síť se začne hledat, až když ta původní úplně ztratí signál.
- Telefon obsahuje 20 vyzváněcích tónů, 15 vyzváněcích tónů na SMS, signalizaci a plánovač a 1 speciální pro každou událost + volba bez zvuku, 10 vyzváněcích tónů na zapnutí a vypnutí a 1 speciální pro každou událost + volba bez zvuku, 20 zvuků k multimediální zprávě + volba bez zvuku, 1 zvuk při odbíjení času při celé hodině - celkem tedy 61 zvuků.
Dále je zde 12 obrázků k multimediální zprávě + volba bez obrázku, 22 jazyků, 317 sítí (z výběru preferovaných) a 30 skupin volajících.
- Sony CMD-J5 a jeho další verze Sony CMD-J6 jsou naprosto stejné telefony. Vypadají sice trochu odlišně, ale mají úplně stejný firmware. Pokud máte pocit, že jsou jiné, bude to pouze verzí firmwaru, která se dá nahrát nová.

Co dělat, když...
...přestane fungovat přední reproduktor (ten, kterým se volá)
   Pravděpodobně vám telefon někde spadnul a telefon se jakoby podélně oddělil. Pokud je tomu tak, jednoduše přimáčkněte vrchní části telefonu k sobě. Nyní bude fungovat normálně.
...přestane fungovat hlavní reproduktor nebo telefon zvoní a vibruje jenom občas
   Hlavní reproduktor se nejspíš rozbil. To je věc nepříjemná, oprava stojí zhruba 880 Kč. Na druhou stranu bude mít telefon po opravě krásně čistý zvuk.
...zapomenete bezpečnostní kód
   Na vynulování bezpečnostního kódu je na této stránce návod. Pomocí něj snadno nastavíte bezpečnostní kód na 0000.
...se mi z telefonu samy vymazávají čísla
   Toto je nepříjemná věc a čím dříve se zjistí, tím lépe. Může vzniknout např. tipem "Jak uložit jméno bez čísla", ale možná i jinými způsoby. Každopádně se projevuje mazání čísel a poznámek k číslům "odzadu" - tedy tak, že napřed smaže to číslo či poznámku, kterou jste uložili jako poslední. Postupně je mazání čím dál rychlejší. Nejlepší a asi jediné možné řešení je všechna čísla, tak, jak jsou, překopírovat na SIM kartu, včetně poznámek atd. Nyní počkejte, až se čísla z telefonu smažou (případně smažte čísla z telefonu sami) a když už v telefonu nejsou žádná čísla, překopírujte je tam nazpátek ze SIM karty. Můžete je samozřejmě na SIMce nechat, ale pokud jich používáte víc, je lepší je mít na v telefonu.
...chci nahrát čistý zvuk
   Pokud jste šťastným majitelem kabelu, pak to jistě není problém. Ale jak nahrát co nejčistčí zvuk "normálně"? Obecně platí, že tento reproduktor neumí zahrát hloubky (basy) a čím je zvuk vyšší, tím lépe ho zahraje. Nahrávejte tedy nejlépe co nejvyšší zvuky či hudbu. Pokud nahráváte sami sebe, je úplně nejlepší něco zapískat - pískání tento reproduktor opravdu zahrát umí, je skoro k nerozeznání od "živého" pískání. Při nahrávání nemějte mikrofon přímo před ústy, mějte ho tak, jako byste volali, při této poloze do něj totiž nefoukáte a nevzniká zbytečný šum. Pokud nahráváte např. z rádia, zvolte nejvyšší možnou hlasitost, kterou je telefon schopen zvládnout. U vyšších hlasitostí totiž zase vzniká šum.
Ideální tedy je - co nejvyšší zvuk a normální hlasitost.
...nemohu nikam zavolat a nevidím čísla uložené v SIM kartě
   Pokud jste majitelem Eurotelu Go, je to tím, že máte nízký kredit a operátor vám zablokoval seznam. V tom případě nezbývá nic jiného, než kredit dobít. Pokud Go nemáte, nejspíše jste si s telefonem "hráli" a zapnuli jste volbu "Jen neměnné čís." v "Tel.seznam" -> "MenuTel.Seznamu" -> "Stanovená čísla". Stačí ji tedy znovu vypnout. Tato volba je chráněna kódem PIN2. Uživatelé Go ji nemůžou změnit, protože mají PIN2 zablokovaný.
...nemůžu uložit SMS zprávu, i když mám na SMS ještě volné místo
   Občas se stává, že když smažete zprávu a potom se telefon třeba sám od sebe resetuje, zpráva se obnoví. Někdy se bohužel obnoví tak, že není vidět, ale zabírá místo. Předcházet této chybě asi nelze. Pomůže však vypnutí a zapnutí telefonu. Nyní by se měla "zapomenutá" zpráva objevit a vy ji můžete normálně smazat. Často je tato zpráva označená jako nepřečtená.
Tyto informace samozřejmě nemusí být vždy stoprocentně pravdivé. Pouze vyplývají z toho, co jsem o telefonu zjistil. V některých případech je proto dobré se poradit přímo v servisu.

Jak zjistit, jestli má někdo zapnutý telefon:
Tento trik platí pro všechny typy mobilních telefonů, zdaleka se nevztahuje pouze na tento.
Pokud chcete zjistit, zda-li má někdo zapnutý telefon, ale nechcete, aby on o vás věděl, dá se to udělat dvěma způsoby:
1. Skryjete svou identifikaci a zkusíte ho "prozvonit". Skrytí svého čísla provedete přidáním GSM kódu "#31#", tedy např. "#31#+420603123456". Volaný účastník sice uvidí, že ho někdo "prozvonil", ale neuvidí vaše číslo (pokud to zrovna není majitel ústředny). Toto skryté volání podporují všechny sítě a jejich tarify, u některých si ho však musíte napřed aktivovat.
2. Můžete to však zjistit, aniž by to volaný tušil. Musíte si však být jisti, že oba dva máte dobrý signál (zvláště ten, koho voláte). Stačí vytočit jeho číslo (doporučuji také skrytě) a počítat vteřiny. Počet vteřin záleží na tom, jakého operátora má zjišťovaná osoba. U Eurotelu trvá dovolání se 7 vteřin, u T-Mobilu a Vodafone 10 vteřin. Jedna vteřina se rovná jednomu bliknutí ikonky sluchátka vlevo nahoře. Za tento počet sekund však příjemci telefon už zvoní, vy tedy tento interval musíte o zhruba 1-2 vteřiny zkrátit. Pokud neuslyšíte hlášku o tom, že "volaný účastník je dočasně nedostupný" (případně hlasovou schránku :-( ), má volaná osoba zapnutý telefon.
Jak tento způsob funguje? Pokud má uživatel zapnutý telefon, síť to ví a pokud se mu chcete dovolat, předá se váš požadavek síti a ta se ho snaží předat telefonu volanýmu pomocí vysílačů. Právě tato operace trvá oněch 1-2 vteřiny. Pokud zjišťovaná osoba telefon vypnula, tak se telefon automaticky odhlásil ze sítě a ta potom ho nehledá, ale rovnou přehraje hlášku, že účastník není dostupný. Tento postup nefunguje v případě, že je telefon vypnutý, ale ze sítě se neodhlásil. Může to být způsobený např. tím, že mu tzv. "chcípla" baterka nebo přešel do místa, kde není signál. V drtivé většině případě ale tento postup lze bez problémů aplikovat.
Bohužel, pokud má dotyčný telefon vypnutý a má hlasovou schránku, dovoláte se do ní. To je nepříjemný fakt, naštěstí má většina uživatelů schránku vypnutou.


Chyby Doplňky Celé menu


kyblsoft.cz - Copyright © Aleš Janda, KÝBLSoft 2004