Sony CMD-J5/J6  >
Tipy, triky a skryté možnosti

od Aleše Jandy


Chyby Triky Celé menu


Doplňky

Jaké jsou a co znamenají typy paměti pro SMS:
Tento telefon rozlišuje celkem 6 typů pamětí zpráv. Napíšu zde jejich přehled a použití. Za příchozí zprávy považuji zprávy uložené ve složce "Vstup", za odchozí ve složce "Výstup". Za vypnutí se považuje i (nechtěné) znovurestartování telefonu.
Příchozí zprávy uložené na SIM kartě Toto jsou nejčastější zprávy, jsou to ty, které vám přijdou v 90% případů. Mají černou ikonu a nevymažou se při vypnutí telefonu. Tyto zprávy nelze editovat.
Odchozí zprávy uložené na SIM kartě Tato zpráva vznikne, když při psaní SMS zvolíte "Uložit". Stejně jako v předchozím případě mají černou ikonu a nevymažou se při vypnutí telefonu. Jejich maximální počet je závislý na kapacitě SIMky - ta vyjadřuje celkový počet zpráv uložených na SIM kartě v příchozích i odchozích zprávách. Pokud je kapacita zaplněna, začne blikat ikonka zprávy (zpráva, která se ukládá na telefon, však přijít může).
Příchozí zprávy uložené v telefonu Tyto zprávy někdy přicházejí jako informativní SMS z různých infolinek operátora, ale může vám je poslat i majitel tohoto telefonu (viz níže). Mají šedou ikonu, nedají se editovat ani vytvářet. Vymažou se při vypnutí telefonu. Může jich být maximálně 10. Pokud je jejich kapacita zaplněna, začne blikat ikonka zprávy (standardní zpráva na SIMku však přijít může).
Odchozí zprávy uložené v telefonu Když odešlete zprávu, vždy se uloží do odchozích zpráv na telefonu. Mají speciální šedou ikonu, jejich kapacita je 10. Pokud je již zaplněna a vy pošlete další zprávu, nová odchozí zpráva přemaže nejstarší z nich. Jako všechny zprávy uložené v telefonu se vymažou při jeho vypnutí.
Příchozí zprávy poslané na displej Když tato zpráva přijde, ihned se zobrazí na displeji ve 3řádkové formě. Mimo toho se však uloží na telefon a pohledem je nelze rozeznat od příchozích na telefon. Vejde se však do něj pouze 1 zpráva a každá další tuto původní přemaže. Smaže se i při vypnutí telefonu.
Výpisy zpráv Přijde, pokud odešlete zprávu, a informuje vás o úspěšnosti jeho doručení. Vlastnostmi je stejná příchozím zprávám na displej, má však speciální ikonu a nelze uložit na SIM kartu. Aby přišla, musíte mít zapnutý parametr v nastavení zpráv "Potvrď výsledek".
Všechny zprávy uložené na telefon mimo výpisy lze uložit na SIM kartu do odchozích zpráv.

Některé zprávy lze i odesílat. Rozlišují se pouze podle typu paměti. Jsou to tyto 3 paměti:
SIM Příjemci se normálně uloží na SIM kartu, některé telefony i na svoji vlastní paměť. Nikdy se však nevymažou při vypnutí telefonu.
Telefon Různé telefony s tím nakládají různě. Některé to uloží normálně na SIMku, tento telefon (Sony CMD-J5/J6) to uloží do paměti telefonu, která se však při vypnutí vymaže.
Displej Touto pamětí je tento telefon celkem unikátní. Příjemci se zpráva ukáže ihned po přijetí na displeji. Hodně telefonů však tuto zprávu neukládá nikam do paměti, a tak se může stát, že ji omylem hned smažou.
Toto lze nastavit ve Zprávy -> Nastavení -> Typ paměti. Standardně je nastavena paměť SIM.
Tip: Neodesílejte najednou více zpráv na displej (typicky z internetu). Příjemce totiž uvidí pouze poslední zprávu. I když by se někomu mohlo zdát, že si je může všechny (i když odzadu) přečíst ještě přímo na displeji, není to pravda. Je-li na displeji "více" zpráv, jde vždy o 1 zprávu na displej a 1 výpis (případně naopak - nikdy však ne víc zpráv stejného druhu).

Co znamená "Platit odpověď":
V menu telefonu v nastavení zpráv můžete narazit na parametr "Platit odpověď". Co to je?
Volal jsem na infolinky všech našich tří operátorů a bohužel to žádná síť u nás nepodporuje. Co přesně tato funkce dělá, mi řekli u Vodafonu (tehdy Oskara): zapnete tento parametr a pošlete někomu SMS. Příjemci se zpráva okamžitě zobrazí a telefon mu napíše, že je zaplacená odpověď a jestli tedy chce odpovědět. Příjemce se musí ihned rozhodnout. Pokud zvolí, že ano, odeslaná zpráva ho nebude nic stát. V opačném případě se této možnosti vzdává a později již nemůže na tuto zprávu bezplatně odpovědět. Jestli se odpověď platí hned nebo až když příjemce odpoví, bohužel jistě nevím, ale ze standardu GSM vyplývá, že původní odesílatel platí odpověď až poté, co se opravdu uskuteční.
Protože však žádná síť u nás tuto službu nepodporuje (a to ani v rámci své sítě), berte tuto informaci spíše jako zajímavost.

Standardní nastavení:
Jako každý telefon, má i tento nějaké standardní ("tovární") nastavení. Toto nastavení by mělo být při koupi a dá se vyvolat i resetem telefonu. Uvedené parametry platí pro firmware 5.1.4/4, ale neměly by v tom být velké rozdíly.
Takže jednotlivé parametry:
Nastavení - Detaily
Jazyk dle SIM karty (u nás čeština), při chybějící SIMce angličtina
Uvítací pozdrav vypnutý, prázdný text
Pozadí žádné
Osvětlení zapnuté
LCD kontrast 0 (střední)
Pozn.: Preferovaný seznam roamingových sítí je uložen na SIM kartě, standardní nastavení telefonu na něj nemá žádný vliv.
Nastavení - Bezpečnost
Bezpečnostní kód zapnutý, jeho nastavení je 0000.
Všechny ostatní položky v tomto výběru závisí na SIM kartě.
Nastavení - Data o hovorech
Délka hovorů 00:00:00
Všechny ostatní položky v tomto výběru závisí na SIM kartě.
Nastavení - Nastavení volání
Libovolným tlačítkem vypnuto
Minutový signál vypnuto
Automatické opakování vypnuto
Zobrazit délku hovoru zapnuto
Automatický příjem vypnuto
DTMF Tón zapnuto
Datové služby - Přenosová rychlost 115,2 kbps
Zvuky - zvonek
Hlasitost vyzvánění úroveň 3
Melodie zvonění Aizu (zvuk standardního telefonu)
Vyzvánění podle skupiny u všech skupin standardní nastavení
Má vyzvánění všech 5 položek prázdných (pokud je telefon továrně restartován, budou zvuky vymazány.
Zvuky - Nastavit zvuk - Zvuky událostí
Přijmout SMS Wobble
Signalizace Pizaaz
Alarm plánovače Wirlo
Zapnout Shimmeron
Vypnout HappyEnd
U všech těchto položek jsou tedy zvuky, které se vyskytují jenom u této jedné události.
Zvuky - Nastavit zvuk
Pípnutí DTMF
Chybový tón zapnutý
Mé zvuky všech 5 položek prázdných (pokud je telefon továrně restartován, budou zvuky vymazány.
Zprávy - Nastavení
Typ paměti SIM
Doba platnosti 4 týdny (maximální)
Platit odpověď vypnuto
Potvrď výsledek vypnuto
Formát zprávy SMS
Servisní středisko číslo je uložené na SIM kartě, telefon na něj nemá vliv
Zprávy - Lokální info
Přijmout? ne
Melodie vypnutá
Výběr kanálů je uložen na SIM kartě, standardní nastavení telefonu na něj nemá žádný vliv.
Příslušenství - Hodiny
Čas svět pro domácí i světový čas nastaven Londýn
Signalizace vypnutá, čas 00:00
Signalizace - Opakuj denně ne
Časovač 00:00
Formát hodin S datem
Odbíjení času vypnuto
Nastavení data/času datum 1.1.2001, čas 00:00 (další informace pod touto tabulkou)
Příslušenství - Kalkulačka - Převádění měn
Domácí měna EUR
Cizí měna DEM
Používané měny EUR, DEM, FRF
(směnné kursy) EUR:DEM - 1.9558:1 (1 DEM = 0.51129972 EUR)
EUR:FRF - 6.5596:1 (1 FRF = 0.15244832 EUR)
DEM:FRF - 3.3539:1 (1 FRF = 0.29816035 DEM)
Příslušenství - E-mail - Nastavení - Poskytovatel
Datové spojení Analogové
Ostatní položky jsou prázdné.
Příslušenství - E-mail - Nastavení - Detaily
POP3 port 110
SMTP port 25
Ostatní položky jsou prázdné.
Poznámky:
Pokud telefon továrně resetnete, smaže se datum a čas, veškerá vyzvánění, celý telefonní seznam (platí i pro poznámky a seskupení více čísel do jednoho jména uložené na určité SIM kartě), veškeré zápisy v plánovači, "Oblíbené" položky ve WAPu, rekordy ve hře Bananas a uložení pozice ve hře Sand Art, seznam hovorů a veškeré nastavení, které bude vypadat tak, jak je popsáno ve výše uvedené tabulce. Po tomto továrním resetu musíte nastavit čas a datum. Když necháte vynulovaný datum a čas, budou sice hodiny běžet, ale stačí telefon vypnout a zapnout (případně že se v případě chyby telefon "resetne" sám - neplést s továrním restartem) a čas a datum se vynulují znovu.
Při tomto resetnutí se napřed změní nastavení a potom se telefon vypne a sám zapne.

Ochranný kryt telefonu:
Pro Sony CMD-J5 existuje kožený kryt, ale příliš zeslabuje zvuk. Na sluchátko nahoře (tj. to, čím voláte) má příliš malý otvor, při nepatrném poposunutí není slyšet nic. To však jde uměle vyříznout. Horší je to s repráčkem na zadní straně telefonu - z toho jde veškeré vyzvánění. Telefon je i tak málo hlasitý, a protože na tom samém místě je začátek úchytky na pásek, nelze místo uměle odstranit.
Z tohoto důvodu je lepší plastový průhledný kryt, který je asi o 50 Kč dražší. Nějaký kryt vřele doporučuji, protože vypouklý displej se snadno poškodí.

Odblokování:
Odblokování dnes stojí 200 - 300 Kč. Nedoporučuji amatérsky zkoušet, ale přece jen můžu lehce nastínit princip:
Z posledních 9 čísel kódu IMEI (tedy výrobního čísla - zjistí se po zadání *#06#) se nějakým způsobem vygeneruje 8místné číslo. Potom se v pohotovostním stavu napíše *#7465625*32*????????# (tedy *#simlock*32*????????#), přičemž číslům ???????? odpovídá vygenerované osmimístné číslo.
Osmimístné číslo se získá z logu telefonu (viz program na zjištění logu). Tento log se zadá do databáze čísel log od Sony, která odpoví individuálním číselným kódem a ten se zadá do odblokování.
Pokud zadáte špatně číslo, můžete zkoušet znovu, ale máte pouze 10 pokusů (kolik pokusů jste již zmařil, se vám ukáže po napsání kódu *#simlock#).
Pozor! I když se pokusíte jednou, tak mimo toho, že ztratíte případnou záruku, můžete telefon poškodit. Pokud tak uděláte a telefon zobrazí na pokusy volat chybovou hlášku, měl by to spravit stisk křížku při startování telefonu.

Software:
Tento software jsem bohužel osobně nezkoušel, protože chce samozřejmě kabel, který nemám. Ale je použitelný hlavně při odblokování.
ProgramPopisVelikost
SONY CMD-J5 Phone info Reader  Přečte log telefonu.14 kB
J5 Z5 UnlockerOdblokovávač telefonu367 kB
Siemens mobiles service code generatorZjištění IMSI ze Siemense (pro aktivaci servisního menu)27 kB

Kódy států:
Z pohotovostního stavu můžeme rychle změnit jazyk zadáním *#00kód_státu# (viz kapitola Kódy k telefonu). Jaké však jsou tyto kódy?
Dal jsem si tu práci a vyzkoušel jsem všechny kódy - výsledek vidíte zde. Je zde také chyba - *#00421# nenastaví podle očekávání slovenštinu, ale češtinu.
Přehled kódů států (zadejte *#00kód#)
JazykKódy
Němčina41, 43, 49
Angličtina1, 20, 27, 44, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 86, 91, 92, 98, 216, 233, 248, 250, 251, 256, 258, 266, 353, 354, 356, 679, 687, 852, 853, 855, 886, 961, 962, 963, 965, 966, 968, 971, 972, 973, 974, 998
Italština39
Francouzština32, 33, 84, 212, 352
Španělština34, 350, 376
Holandština31
Švédština46
Dánština45
Portugalština351
Finština358
Norština47
Řečtina30, 357
Turečtina90
Maďarština36
Polština48
Čeština420, 421
Slovenština(nemá kód)
Ruština7, 370, 371, 372, 380
Rumunština40
Bulharština359
Chorvatština355, 385, 386, 387, 389
Slovinština(nemá kód)
V kódu *#00x# může být nul i víc - maximálně 4 až 6 podle jazyka.
Pozn.: Při zadání kódu *#0000# (nul může být 3-7) se nastaví implicitní jazyk daný SIM kartou. U nás se tedy nastaví čeština.

Co znamenají čísla v IMEI:
Zde vysvětlím popis jednotlivých čísel IMEI, které získáte zadáním kódu *#06# v pohotovostním stavu:
Prvních 6 čísel Kód schváleného typu mobilního telefonu, konkrétní série (Type Approval Code - TAC)
Další 2 čísla Závěreční montážní kód, slouží především pro potřeby výrobce (Final Assembly Code - FAC)
Dalších 6 čísel Sériové číslo, které vzniká až při výrobě konkrétního kusu telefonu, zatímco TAC a FAC jsou u konkrétních modelových řad a sérií vyráběných v jedné továrně stejné (Serial Number - SNR)
Poslední číslo kontrolní nebo rezervní číslo - záleží na rozhodnutí výrobce (SP - Spare)

O českém slovníku T9:
Zde napíšu pár poznatků, které jsem zjistil zkoumáním české T9. Protože jsem na tohle přišel metodou pokus-omyl (ostatně jako na všechno), nemusí to být všechno všude zcela pravda.
Slovník neumí skloňovat, ale má pouze v sobě zapsaná slova v různých pádech. Pravděpodobně vznikl tak, že z se dlouhého textu vyjmuly slova a seřadily podle četnosti.
Tyto priority slov jsou někdy dost zajímavé. Například slovník dává přednost slovu "psal", před "pral", ale také dává přednost "prala" před "psala". To je zvláštní sociologická otázka - slovník tím vlastně nepřímo říká, že muž častěji píše než pere nebo si něco přeje, ale naproti tomu u ženy je pravděpodobnější, že bude prát či si přát než psát.
Něco podobného je se slovem "verit" a "tesit". Zatímco slovo "veri" má větší prioritu než "tesi", slovo "tesim" je častější než "verim".
Ve slovníku se vyskytují i chyby. Nejen gramatické, které by se daly pochopit - někdo prostě nenapíše "zapomnel" (jako zapomíná), ale špatně "zapomel" - slovník akceptuje obojí. Stejné je to i se slovem "Standard" a jeho nesprávnou mutací "Standart". Jsou zde také různé zvláštnosti - například slovo "praccka".
Text, podle kterého slovník vznikal, rozhodně nebyl vybrán z SMSek. Dokládá to například úplná absence slov "prozvonit" a "WAP", případně i to, že dává přednost slovu "POP" před "SMS".
Zvláštní jsou také názvy číslovek - v prvním pádě jsou obsaženy všechny až do čísla "petset" - tohle číslo chybí. Slovo "sestset" tu však je a potom následuje až "tisic".
Nechybí zde ani typicky slangové výrazy - např. slovo "jaxe" (složenina slov jak a se).
Slovník má nejen v sobě uložená slova, ale některé koncovky tzv. "hádá". Dobrý příklad je, když například stále mačkáte tlačítko 2-ABC - slovo "babaacabacaccca" rozhodně nic neznamená a slovník si ho prostě vymyslel.
Slovník si poradí také s tlačítkem '1' - tedy interpunkční znaménka. Umí různé přípony, jako např. ".cz", ".com", ".gif", ".bmp", koncovky - "-li", ale i zkratky - např. "apod.", "napr.", "obr." či "nar." - mimochodem, právě poslední dvě zmiňované zkratky zabraňují tomu, abych pohodlně napsal větu "jak se mas?". Slovo "mas" totiž musím napřed potvrdit, než napíšu vlastní otazník.
Další zvláštnost je, že do slovníku nelze zapsat např. slovo "zvonim" nebo "inventor" (tímto problémem se zabývám v kapitole Jak přidat nové slovo do slovníku T9).
Slovník dokáže mít slovo dlouhé maximálně 32 znaků.
Musím říci, že česká T9 je fakt hodně skvělá věc, která ušetří spoustu práce. Nejlépe to vystihl můj kamarád, který si na ni stěžoval proto, že rychleji píše, než myslí - a to ho znervózňuje. Zároveň to však taky znamená, že tento systém je je maximálně účinný - musel by někdo přijít na to, jak rychleji myslet.
A ještě malá poznámka: česká T9 "díky" pádům, předložkám atd. zabírá více paměti než anglická a německá T9 dohromady.

Další příslušenství:
Co se týče jiných doplňků a příslušenství (např. výměnné kryty, změna podsvícení, nové hry a přidávání softwaru), tak asi na Sony nic oficiálního neexistuje.
Pokud byste jinak někdo měl více štěstí než já a našel cokoli souvisejícího s tímto telefonem, prosím, napište mi nebo napište do